HƯỚNG DẪN DI TRÚ
 
Notifications
Clear all
HƯỚNG DẪN DI TRÚ
Posts
Topics

VISA F1

Con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1.

29
4

VISA F2A & F2B

Vợ/Chồng, con dưới 21 tuổi và trên 21 tuổi còn độc thân của Thường trú nhân.

640
81

VISA F3

Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả Vợ/Chồng và con dưới 21 tuổi của F3.

323
35

VISA IR1/CR1/IR2/CR2/K3 (VỢ/CHỒNG)

Vợ/Chồng và con riêng của Vợ/Chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của Vợ/Chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.

171
18

VISA DIỆN IR5

Cha Mẹ (IR5) của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên.

88
7

HƯỚNG DẪN DI TRÚ

HƯỚNG DẪN DI TRÚ

Author Name

Author Email

Topic Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: