VISA IR1/CR1/IR2/CR2/K3 (VỢ/CHỒNG)

Vợ/Chồng và con riêng của Vợ/Chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của Vợ/Chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
Topic Title
Views
Posts

Share: