Notifications
Clear all

[Closed] Tổng hợp các loại phí cần phải đóng khi xin visa định cư Mỹ


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1381
Topic starter  

Tổng hợp các loại phí cần phải đóng khi xin visa định cư Mỹ.

* Nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ USCIS.

Dành cho hồ sơ nộp đơn bảo lãnh ban đầu Form I-130 của các diện: F1, F2A, F2B, F3, F4.

- Lệ phí: 535USD/1 hồ sơ.

* Khi hồ sơ đến lượt đáo hạn NVC thông báo để mở.

- Lệ phí mở hồ sơ: 120USD/1 hồ sơ.

- Lệ phí visa: 325USD/1 người.

* Khám sức khỏe:

- Từ 15 tuổi trở lên: 240USD.

- Từ 2 tuổi đến dưới 15 tuổi: 210USD.

- Dưới 2 tuổi: 145USD.

* Chích ngừa: 

- Lệ phí tùy theo độ tuổi, và các loại chích ngừa được yêu cầu.

* Đóng phí nhập cư để cấp Thẻ xanh: 

- Lệ phí: 220USD/1 người.

Nguồn: Tổng hợp.


Share: