Notifications
Clear all

[Closed] Tiến trình thực hiện 12 Step khi hồ sơ được mở gửi NVC


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1381
Topic starter  

Hiện tại khi hồ sơ được mở đã có số Invoice ID Number, các Thành viên cần phải thực hiện 12 Step (bước) gửi NVC, thay vì trước đây chỉ có 6 Step (không còn hiệu lực) theo như hướng dẫn sau đây:

Immigrant Visa Process - Quy trình cấp Thị thực Nhập cư.

1/. Step 1: Submit a Petition
- Bước 1: Gửi đơn thỉnh cầu.
2/. Step 2: NVC Processing
- Bước 2: Xử lý NVC.
3/. Step 3: Pay Fees
- Bước 3: Thanh toán Phí.
4/. Step 4: Affidavit of Support
- Bước 4: Giấy cam kết hỗ trợ.
5/. Step 5: Financial Documents
- Bước 5: Chứng cứ Tài chính.
6/. Step 6: Online Application
- Bước 6: Ứng dụng trực tuyến.
7/. Step 7: Civil Documents
- Bước 7: Tài liệu Dân sự.
8/. Step 8: Scan Documents
- Bước 8: Quét tài liệu.
9/. Step 9: Submit Documents
- Bước 9: Gửi tài liệu.
10/. Step 10: Interview Preparation
- Bước 10: Chuẩn bị phỏng vấn.
11/. Step 11: Applicant Interview
- Bước 11: Phỏng vấn Ứng viên.
12/. Step 12: After the Interview
- Bước 12: Sau cuộc Phỏng vấn.

Nguồn: Xem tại đây

 

 


Share: