Notifications
Clear all

[Closed] Kiểm tra sức khỏe và chích ngừa


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1381
Topic starter  

Kiểm tra sức khỏe và chích ngừa.

Các Thành viên xem hướng dẫn mới của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nguồn: Xem tại đây


Phien liked
Share: