Notifications
Clear all

[Closed] Thông báo ngày 02/10/2020 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1382
Topic starter  

Thông báo ngày 02/10/2020 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS.

Đảng viên Đảng Cộng Sản hoặc bất cứ Đảng phái toàn trị nào khác sẽ bị cấm vào Mỹ vì mục đích định cư.
Ngày 02/10/2020, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Services - USCIS) vừa ban hành chính sách hướng dẫn cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với các thành viên hoặc đối tượng có liên quan (thân nhân) của Đảng viên Đảng Cộng Sản, hoặc bất kỳ đảng phái độc tài toàn trị nào khác với mục đích định cư.
Đây là một phần của bộ luật rộng hơn được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ.

Nguồn: Xem tại đây


Share: