Activity
 
khahan
khahan
Group: Admin
Joined: 2013/04/15
Noble Member Admin
3
Nếu Bác của bạn đã về hưu không việc làm, không khai thuế, t...

In forum VISA F2A & F2B

3 days ago
Những giấy tờ cần thiết để đồng Bảo trợ Tài chánh đã có hướn...

In forum VISA F2A & F2B

5 days ago
Chào thien63, Nếu bạn không đủ income để Bảo trợ Tài chánh, ...

In forum VISA F2A & F2B

6 days ago
Hồ sơ của các diện sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến lịch vi...

In forum VISA F4

1 week ago
Hồ sơ gia đình bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong rồi, ch...

In forum VISA F4

2 weeks ago
Vậy hồ sơ của bạn đã nhận được thông báo hoàn tất complete t...

In forum VISA F2A & F2B

2 weeks ago
Bạn xem hướng dẫn ở đây:  

In forum VISA F2A & F2B

3 weeks ago
Địa chỉ cần liên hệ khi chưa nhận được Thẻ xanh

In forum HƯỚNG DẪN CẦN THIẾT

3 weeks ago
Bạn xem hướng dẫn ở đây:

In forum VISA F2A & F2B

2 months ago
Các bệnh bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ

In forum HƯỚNG DẪN CẦN THIẾT

2 months ago
Thông báo ngày 02/10/2020 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ ...

In forum HƯỚNG DẪN CẦN THIẾT

2 months ago
Chào truc boi, Chị bạn nên chủ động điện thoại cho USCIS để ...

In forum VISA F2A & F2B

2 months ago
Page 1 / 86
Share: