Activity
 
khahan
khahan
Group: Admin
Joined: 2013/04/15
Noble Member Admin
3
Hồ sơ bảo lãnh ban đầu khai ở đâu, thì giờ điền ở đó.

In forum VISA F4

4 days ago
Thường hồ sơ bảo lãnh gửi là ở Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ...

In forum VISA F3

4 days ago
Chào hoangprince, Cả 2 hồ sơ trên của bạn hiện tại còn ở USC...

In forum VISA F3

6 days ago
Bạn cần liên hệ gấp với LSQ nộp giấy khai sinh đúng theo yêu...

In forum VISA F4

6 days ago
Bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi số hồ sô Case ...

In forum VISA F2A & F2B

2 weeks ago
Chào phuoc nam, Hiện tại diện visa F2B đang xem xét đến trướ...

In forum VISA F2A & F2B

2 weeks ago
Bạn xem kiểm tra lại tại sao số WAC189034295, chỉ có 9 số vậ...

In forum VISA F2A & F2B

2 weeks ago
Chào Chuongta, Trong đơn Form I-130, ở mục 17 hỏi là người đ...

In forum VISA F2A & F2B

3 weeks ago
Cám ơn những lời chúc cuối tuần của bạn.

In forum VISA F4

3 weeks ago
Chào uyenn274, Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ...

In forum VISA F4

3 weeks ago
Bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi xem hồ sơ sắp ...

In forum VISA F4

3 weeks ago
Vậy hồ sơ của gia đình bạn đã nhận được thông báo mở từ NVC ...

In forum VISA F4

3 weeks ago
Chào Hoang Chinh, Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trư...

In forum VISA F4

3 weeks ago
Hồ sơ gia đình bạn chưa được mở, chưa hoàn tất complete hồ s...

In forum VISA F4

3 weeks ago
Page 1 / 74
Share: