khahan
khahan
Group: Admin
Joined: 2013/04/15
Prominent Member Admin
2
Hiện nay tất cả hồ sơ gửi NVC, để họ xem xét hoàn tất comple...

In forum VISA F4

14 hours  ago
Bạn cố gắng chở đến hết tháng sau nếu vẫn chưa được mở. Tôi ...

In forum VISA F4

1 day  ago
Nếu hồ sơ của gia đình bạn đã có nhờ Dịch vụ làm, thì coi nh...

In forum VISA F4

1 day  ago
Chào Hữu Cường, Bạn cần cung cấp thêm cho tôi biết đầy đủ về...

In forum VISA F4

1 day  ago
Nếu muốn bạn có thể chủ động liên hệ với NVC, để hỏi xem hồ ...

In forum VISA F4

3 days  ago
Chào Mỹ Anh, Bạn vào đăng ký là thành viên chính thức, ở đây...

In forum VISA F3

5 days  ago
In thư mời phỏng vấn ra từ email để đi chích ngừa, và khám s...

In forum VISA F2A & F2B

6 days  ago
Bạn xem ở đây:

In forum VISA F4

6 days  ago
Vẫn được nhưng phải tính số người trong gia đình của người đ...

In forum VISA F4

1 week  ago
Khi hồ sơ đáo hạn được xem xét để mở, thì sẽ tính ngày ưu ti...

In forum VISA F4

1 week  ago
Nếu người đồng bảo trợ này đã từng bảo trợ cho 2 gia đình rồ...

In forum VISA F4

1 week  ago
Bạn vào tiếp tục post bài rồi sẽ được giúp, ở đây: P/s: Bài...

In forum VISA F4

1 week  ago
Không có cách nào khác hơn mà bạn phải tự mình tìm thông qua...

In forum VISA F4

1 week  ago
Các số ID Number trên + số Case Number HCM dùng để NVC theo ...

In forum VISA F4

1 week  ago
Page 1 / 54 Next
Share: