Sở Di trú USCIS phát hành Thẻ xanh mới.

Redesigned Green Cards, and Employment Authorization Documents (Thẻ xanh, và Hồ sơ Giấy phép Làm việc).

Source image: USCIS

Ngày 19/04/2017, Sở Di trú đã công bố mẫu Thẻ xanh & Giấy phép Làm việc mới. Hai mẫu mới này sẽ chính thức được phát hành vào ngày 01/05/2017 tới đây.

– Permanent Resident Card (Green Card): Thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh).

– Employment Authorization Document (EAD): Giấy phép Làm việc.

Các mẫu thẻ mới được sử dụng công nghệ đồ họa cao cấp để chống làm giả & có độ bảo mật cao. Những điểm mới tiêu biểu của 2 thẻ trên gồm có:

• Hiển thị hình cá nhân ở cả hai mặt thẻ.

• Hiển thị hình đồ họa, và màu sắc đặc trưng.

• Green Card mới có hình Tượng Nữ thần Tự do & có màu sắc chủ lực là xanh lục.

• Thẻ EAD mới có hình Eagle, và màu đỏ đặc trưng.

• Hình ảnh được in ba chiều.

• Không còn hiển thị chữ ký cá nhân.

• Green Card mới không còn hiển thị sọc quang ở mặt sau.

Như vậy, Thẻ xanh mẫu cũ vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến ngày thẻ hết hạn.

Những di dân nhập cảnh Mỹ sau ngày 01/05/2017, sẽ được nhận mẫu Thẻ xanh mới.

New Green Card

* Xem thêm thông tin chi tiết tại website Sở Di trú USCIS.

Nguồn: USCIS Will Issue Redesigned Green Cards

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!