You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

10:34 am
December 30, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC.

Hiện nay, NVC đã thay đổi cách thức liên lạc. Xem thông báo

Vì vậy, khi bạn có những vấn đề liên quan đến hồ sơ bảo lãnh định cư hiện đang thụ lý tại NVC; bạn muốn liên lạc với NVC, để hỏi thăm tin tức, cập nhật thông tin, nêu những thắc mắc về hồ sơ v.v… hãy truy cập vào trang Public Inquiry Form: Ask NVC

Hình ảnh minh họa trang Public Inquiry Form đã điền.

MinhHoaASK-NVC

 

Bạn điền đầy đủ những thông tin trên Form theo từng bước dưới đây:

• NVC Case Number or USCIS Receipt Number:

Ghi Case number HCM của NVC, hoặc số Receipt number của USCIS.

. Ví dụ: HCM2014123456; hoặc WAC0578654321.

• The Principal Applicant's full name:

Ghi đầy đủ Họ tên Người được bảo lãnh như được ghi trên Hộ chiếu (Passport).

• The Principal Applicant's date of birth:

Ghi Ngày, tháng, năm sinh, của Người được bảo lãnh như được ghi trên hộ chiếu (theo dạng tháng/ngày/năm).

. Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi ngày, bạn chọn ngày 01 của tháng.

. Trường hợp, trên hộ chiếu không ghi tháng, bạn chọn tháng 01 (January).

• The Petitioner's full name:

Ghi Họ tên đầy đủ của Người bảo lãnh.

• Who are you? Người điền đơn, bạn là:

. Người bảo lãnh (Petitioner).

. Người được bảo lãnh (Principal Applicant).

. Luật sư (Attorney of record).

. Khác (Other).

• Your email address:

Ghi chính xác địa chỉ email của bạn, NVC sẽ trả lời thư của bạn thông qua địa chỉ email này.

• Your question: Câu hỏi của bạn:

Trong phần này, bạn chọn câu hỏi thích hợp về trường hợp của mình, bao gồm các câu sau đây:

1/. What is the status of my case?

Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?

. Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

2/. How can I change my address?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi địa chỉ?

. Dùng để thay đổi địa chỉ của NBL/NĐBL chính.

3/. How can I change the Principal Applicant name or date of birth?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL?

. Dùng để đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL khi có sai sót trong các giấy tờ mà NVC gởi cho bạn bị sai.

4/. How do I add a child/spouse to my petition?

Làm sao tôi bổ túc con/chồng hoặc vợ của tôi vào hồ sơ?

. Dùng bổ túc thêm vợ/chồng/con vào hồ sơ.

5/. Add or remove an agent/attorney.

Thêm tên Luật sư/Người đại diện vào hồ sơ hoặc lấy tên Luật sư/Người đại diện ra khỏi hồ sơ.

6/. I can't log in to pay my fees. What can I do?

Tôi không thể đăng nhập vào để đóng phí. Tôi phải làm gì?

7/. Petitioner/Principal Applicant death certificate

Giấy chứng tử của NBL/NĐBL chính.

. Dùng để báo cho NVC khi NBL/NĐBL chính qua đời.

8/. Principal Applicant wishes to/does not wish to adjust status.

. NĐBL muốn hoặc không muốn điều chỉnh tình trạng di trú.

. Dùng để báo NĐBL sẽ điều chỉnh hoặc không điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

9/. Change processing post.

. Đổi nơi xem xét hồ sơ.

. Dùng để đổi nơi phỏng vấn ở Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nơi khác.

10/. How do I to file an I-601A waiver?

Làm thế nào tôi điền mẫu I-601A?

. Dùng trong các trường hợp NĐBL đã vi phạm luật di trú Hoa Kỳ.

11/. How can I expedite the processing of my case?

Làm sao tôi có thể xin giải quyết sớm hồ sơ của tôi?

12/. Can all my cases process together at post?

Tôi có thể xin giải quyết tất cả các trường hợp hồ sơ của tôi cùng một nơi ĐSQ/TLSQ Hoa kỳ?

. Dùng để yêu cầu xếp phỏng vấn cùng lúc, cùng nơi.

13/. Can I transfer my fees from one case to the other?

Tôi có thể chuyển lệ phí từ hồ sơ này sang hồ sơ khác không?

14/. Can I process electronically?

Tôi có thể tiến hành hồ sơ bằng cách gởi giấy tờ điện tử không?

15/. Where do I send my form/document?

Tôi phải gởi mẫu đơn/giấy tờ đến đâu?

16/. Question pertaining to form/documents.

Câu hỏi liên quan đến mẫu đơn/các giấy tờ.

17/. My case has entered Termination. What can I do?

Hồ sơ của tôi bị ngưng giải quyết (bị hủy). Tôi có thể làm gì?

18/. Change in status (petitioner naturalized; applicant has married/divorced, etc).

Thay đổi tình trạng (NBL có quốc tịch Mỹ, NĐBL kết hôn, ly dị v.v…)

19/. My interview has been scheduled, but I have some questions. What do I do?

Tôi đã có lịch phỏng vấn nhưng tôi có vài thắc mắc. Tôi phải làm gì?

20/. I would like to withdraw this application.

Tôi muốn hủy đơn bảo lãnh.

21/. I would like to change the priority date of this petition.

Tôi muốn đổi ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh.

22/. Complaints/Compliments regarding NVC staff or processing.

Than phiền hoặc khen ngợi liên quan đến nhân viên NVC hoặc quá trình xem xét của NVC.

23/. Request for return of original documents.

Yêu cầu NVC trả lại giấy tờ bản chính.

24/. Reports of fraud.

Báo cáo gian lận.

25/. Child Status Protection Act questions.

Câu hỏi về tuổi CSPA.

26/. Invoice ID or Beneficiary ID.

Câu hỏi về Invoice ID hoặc Beneficiary ID.

• Additional comments or questions not in the above list:

Ngoài các câu hỏi kể trên, tiếp theo còn có 1 khung hình chữ nhật để bạn có thể bổ sung thêm ý kiến, hoặc bạn có những câu hỏi khác không có trong danh sách nêu trên.

Bạn hãy dùng mẫu thư tại trang diễn đàn Mẫu thư-Email  để bổ sung thêm cho trường hợp của bạn tại phần này.

• CAPTCHA Validation: Mã xác nhận.

003Hình minh họa mã xác nhận một trường hợp.

Sau khi đã điền xong, tiếp theo bạn điền mã xác nhận vào khung (Type the text). Trường hợp những chữ và số hiện ngẫu nhiên khó đọc, bạn hãy bấm nút hình cái loa (audio) để nghe đọc những chữ và số này hoặc bạn bấm vào nút vòng tròn (get a new challenger) để thay đổi mã xác nhận khác.

• Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, mã xác nhận, đồng thời kiểm tra lại các thông tin, bạn bấm vào nút Submit để gửi thư đến NVC.

• Trường hợp muốn xóa và khai lại Form, bạn bấm vào nút Reset Form.

* Sau đây là hướng dẫn các loại mẫu thư, email gửi NVC.

Mẫu điền thông tin để hỏi NVC, số hồ sơ Case number HCM.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

Thus, I would be grateful to you for informing me of my case number.

Thank you very much for your attention. 

Yours truly,

Phần này chúng ta chỉ cần điền thông tin trong trang Ask NVC chính xác, sau đó copy nội dung câu hỏi trong khung bên trên và Paste vào khung trống bên trang Ask NVC sau đó bấm Submit là hoàn tất!

Mẫu điền thông tin để hỏi NVC, về thời gian phỏng vấn của mình.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Mẫu điền thông tin để hỏi NVC, hồ sơ đã hoàn tất chưa?

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Mẫu điền thông tin, để thông báo địa chỉ email của mình cho NVC.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to you for taking note of my email address which is as follows: (Địa chỉ email).

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Mẫu điền thông tin để hỏi NVC, tình trạng hồ sơ của đương đơn.

Dear Madam or Sir,

My case is now at the National Visa Center.

Thus, I would be grateful to you for informing me about the status of my case.

Yours truly,

Mẫu điền thông tin để hỏi NVC, hồ sơ sắp được mở chưa?

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I want to know if my profile is about to open.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Tất cả các mẫu thư email trên, tùy theo trường hợp của từng loại hồ sơ mà điền thông tin vào ô trống sau:

• Additional comments or questions not in the above list.

* Nếu gửi các file có dạng ảnh đính kèm, thì các bạn scan gửi vào địa chỉ NVC như sau:

nvcresearch@state.gov

Lưu ý quan trọng:

Hiện tại biểu mẫu gửi NVC đã thay đổi. Các thành viên hỏi về hồ sơ di trú của mình, thì đăng nhập vào đường link sau:

Ask NVC

Điền các thông tin thật đầy đủ, chính xác, đúng theo yêu cầu của NVC.

Trong Type Your Question Below. Nhập nội dung câu hỏi của bạn.

Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

Các Thành viên cần đọc kỷ những phần Lưu ý quan trọng khi điền thông tin vào đơn gửi NVC, được giải thích bên dưới:

Lưu ý quan trọng:

Hướng dẫn cách điền nhập thông tin ngày, tháng, năm sinh (dd/Month/yyyy), trong biểu mẫu gửi NVC.

Khi các bạn vào phần Principal Applicant's Date of Birth = Ngày sinh của người nộp đơn chính, hộp thoại sẽ hiển thị là dd/Month/yyyy, và có biểu tượng [​IMG] ở phía ngoài bìa tay mặt, các bạn bấm vào biểu tượng này mở ra trong đó sẽ có 2 hộp thoại, tháng, và năm.
Bấm chọn tháng trước, kế tiếp là năm. Sau cùng phía dưới có bảng hiển thị 31 ngày trong tháng, bấm chọn ngày.
Tất cả đều phải bấm chọn, chứ không được tự động nhập gõ thông tin ngày, tháng, năm vào? Vì hệ thống sẽ không hiểu, và sẽ báo lỗi Invalid date of birthday.

Lưu ý quan trọng:

Giải thích các từ khi điền đơn gửi NVC.

Principal Applicant's Full Name = Tên đầy đủ của người nộp đơn chính (điền tên của người được bảo lãnh).
Petitioner's Full Name = Tên của nguyên đơn (điền tên của người bảo lãnh).
Who are you = Bạn là ai? Select an Identity = Chọn danh tánh.
- Nếu người bảo lãnh điền đơn thì ghi là: Petitioner.
- Nếu người được bảo lãnh điền đơn thì ghi là: Principal Applicant.
- Nếu luật sư điền đơn thì ghi là: Attorney of Record.
- Nếu trường hợp khác thì ghi là: Other.
Tất cả họ tên ghi giống như trong hộ chiếu (passport).

 


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
23 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 8362 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mgiant, TonyKic, KeeleyAnash, TaniaDic, Alinochkabyday, Milenakep, Titanadolo, RogerZonia, RufusMub, Illona, phadonhadanang, VictorMax, CoinBitthome, InvillMog, JamesKes, ZooVes, Davidbut, RichardSer, Hanhphuc568, Adelinaton, Stevewooth, CharlesNaise, DavidVIone, Gordonzew, AntoineElumn, Trevorsen, FrankSob, BrantwrEmn, duh, Jamesson, Jaznet, quaan_t, OliviaKah, pharmacious, Deniskax, Mixakep, Ralphquop, Waynebow, tap, Michaelflene, ScottEmaism, FrancisFralt, Kirilereni, JasonLal, Dennisvenly, KevinMaido, Davidpiode, Ernestnib, Geraldnaild, Davidlal, Eltonwoomia, Markflady, SidneyPen, NewaleGorgo, Josephskeds, HermanLig, Jessefam, JamesWogma, Isaacoptig, JeffreyBef