Một vài chia sẻ với các bạn chuẩn bị có visa di trú mà bị ảnh hưởng sắc lệnh của tổng thống Trump
Ai cũng muốn đi Mỹ để đoàn tụ gia đình người thân bên Mỹ hết. Hồ sơ làm rất vất vả, thời gian lẫn tiền bạc, nhất là các bạn F4 bảo lãnh anh chị em chờ đợi chắc cũng ...