Notifications
Clear all

Hồ sơ F4 _WAC1790424892


sophia
(@sophia)
New Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1
Topic starter  

  Xin chào anh /chị

 em có mở hồ sơ bảo lãnh em trai diẹn F4 :

On August 9, 2017, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1790424892, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you have any questions, contact the USCIS Contact Center at www.uscis.gov/contactcenter. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

 cho em hỏi bao lâu hồ sơ mới được chấp thuận ạ?

 


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1353
 
Posted by: @sophia

 Xin chào anh/chị.

 Em có mở hồ sơ bảo lãnh em trai diện F4:

On August 9, 2017, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1790424892, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you have any questions, contact the USCIS Contact Center at www.uscis.gov/contactcenter. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

 Cho em hỏi bao lâu hồ sơ mới được chấp thuận ạ?

 

Chào sophia,

Ngày 09/08/2017 Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS có nhận đơn bảo lãnh Form I-130, Số biên nhận WAC1790424892 hồ sơ đang ở giai đoạn xem xét ban đầu chưa được xem xét chấp thuận Approval Date. Theo lịch visa tháng này đang xem xét đến ngày 22/03/2007, còn hồ sơ bạn có ngày ưu tiên Priority Date 09/08/2017. Nên phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa. Vậy nhé bạn.

 


ReplyQuote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: