Notifications
Clear all

Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

http://vietditru.org/forum/luutruhosocuathanhvien/luu-tru-ho-so-cua-nhung-thanh-vien-dien-visa-f4-cho-xep-lich-da-co-lich-phong-van-thanh-cong

Tiếp tục theo dõi ở topic Form mới này.


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên dovantran

Hồ sơ F4-HCM2005778027

Đã phỏng vấn thành công.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên Huongmashi

Hồ sơ F4-HCM2009786130

Đã phỏng vấn thành công.

 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên thien63

Hồ sơ F4-HCM2010512165

Đã phỏng vấn thành công.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên minhthuy.ngo

Hồ sơ F4-HCM2009751242

Đã phỏng vấn thành công.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên Doan van le

Hồ sơ F4-HCM2010703181

Đã phỏng vấn thành công.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên hanh3760

Hồ sơ F4-HCM2009815004

Đã phỏng vấn thành công.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên anhkhoa

Hồ sơ F4-HCM2009842121

Đã phỏng vấn thành công.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1357
Topic starter  

Thành viên bthuynguyen

Hồ sơ F4-HCM2009659133

Đã phỏng vấn thành công.

 


ReplyQuote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: