Hồ sơ F4-HCM2010592101*  

Page 1 / 4
  RSS

dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
13/07/2019 2:49 pm  

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có các thông tin sau:

Case Number: HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/03/2007

Ngày chấp thuận: 22/03/2010.

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad.

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban Quản trị  nhiều.

This topic was modified 8 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
14/07/2019 12:11 am  
Posted by: dk.tuyen00

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010.

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad.

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.

Chào dk.tuyen00,

Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 01/10/2006, và mở hồ sơ đến ngày 15/12/2006. Hồ sơ này có ngày ưu tiên 19/03/2007, theo dự đoán phải còn chờ khoảng 3 tháng nữa sẽ đến lượt được mở. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến lịch visa trong thời gian sắp tới tăng nhanh hay chậm nữa.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
16/08/2019 9:01 am  

Ban diễn đàn cho em hỏi khi lịch mở hồ mới vượt qua ngày ưu tiên thì khoảng bao lâu mình mới được đi vậy ạ?


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
19/09/2019 7:24 am  

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
19/09/2019 8:32 am  
Posted by: dk.tuyen00

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad.

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban Quản trị  nhiều.

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/11/2006, và mở hồ sơ đến ngày 15/05/2007. Hồ sơ này có ngày ưu tiên 19/03/2007.

Vì thế bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi xem hồ sơ sắp được mở chưa.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC.

Ask NVC

Trong Type Your Question Below. Chọn câu:  What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I want to know if my profile is about to open.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
18/10/2019 9:52 am  

Xin chào ban diễn đàn

Mình có gửi email cho NVC hỏi thăm về việc hồ sơ đã mơ chưa nhưng đã 4 tuần rồi mình chưa nhận được email từ NVC. Mình phải làm như thế nào để hỏi về tình trạng hồ sơ

Mong ban diễn đàn giúp mình, mình cảm ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
18/10/2019 10:18 am  
Posted by: dk.tuyen00

Xin chào Ban diễn đàn

Mình có gửi email cho NVC hỏi thăm về việc hồ sơ đã mở chưa nhưng đã 4 tuần rồi mình chưa nhận được email từ NVC. Mình phải làm như thế nào để hỏi về tình trạng hồ sơ.

Mong Ban diễn đàn giúp mình, mình cảm ơn.

Bạn chờ thêm khoảng vài tuần lễ nữa, nếu vẫn chưa nhận được thông tin gì từ NVC, thì nói với người bảo lãnh gọi điện thoại để hỏi theo số sau:

Điện thoại: 603-334-0700.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
18/10/2019 10:43 am  

Mình điện thoại theo số đó mình hỏi như thế nào vậy ban diễn đàn?


ReplyQuote
vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 127
22/10/2019 12:05 am  

Họ sẽ hỏi về thông tin hồ sơ của bạn , bạn phải chuẩn bị sẵn thông tin để trả lời họ và hỏi những gì cần hỏi về hồ sơ của bạn. 


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
22/10/2019 8:09 am  

Dear Sir/Madam:

 

Your case is transitioning into electronic processing through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov/iv&source=gmail&ust=1571786503275000&usg=AFQjCNFltNFmeDLv04KiONvlzFVDBdFO- g" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="14.666666984558105"> https://ceac.state.gov/iv .

 

At this time, we cannot make any updates to your case.  We suggest you begin reviewing NVC's online CEAC Processing guidelines on our website https://nvc.state.gov/ceac&source=gmail&ust=1571786503275000&usg=AFQjCNHfdYVN115jNMu3UMwL42j0NFSwx g" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="14.666666984558105"> https://nvc.state.gov/ceac .  Review the documents in the "Need Help?" section at the bottom of the webpage to learn about our process.

 

After your case is transferred into our system, we will send you a notice (by mail or email) containing your login instructions for CEAC.

 

If you still need assistance in updating your case after you receive the notice, contact us by using the Public Inquiry Form at https://nvc.state.gov/inquiry&source=gmail&ust=1571786503275000&usg=AFQjCNELm4JYO6YRtEPfCOkJ49Itf-ZIM g" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="14.666666984558105"> https://nvc.state.gov/inquiry .

 

 

 

Amy

Department of State CA/VO/DO/NVC

PAE Government Services, Inc.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
22/10/2019 8:11 am  

Mình có gửi mail cho NVC hỏi về tình trạng hồ sơ thì NVC trả lời như trên, mong ban diễn đàn giải thích giúp mình, cảm ơn


ReplyQuote
vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 127
23/10/2019 12:44 am  

NVC trả lời bạn là case này chưa có cập nhật gì mới. Bạn kiên nhẫn  chờ đợi thêm .


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
23/10/2019 6:33 pm  

Cho mình hỏi khi hồ sơ đến ngày đáo hạn thì khoảng bao lâu NVC mới gửi thư cho mình vậy ad? Cảm ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
25/10/2019 1:37 am  
Posted by: dk.tuyen00

Cho mình hỏi khi hồ sơ đến ngày đáo hạn thì khoảng bao lâu NVC mới gửi thư cho mình vậy ad? Cảm ơn.

Khi hồ sơ đáo hạn thường NVC sẽ gửi thông báo mở trước khoảng 6 tháng.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
25/10/2019 8:25 pm  

Mình chỉ coi ngày mở hồ sơ theo lịch vía, chứ mình chưa nhận được thư nào từ NVC hết ad


ReplyQuote
Page 1 / 4

Leave a reply


Share: