Hồ sơ F4 - HCM2010592101  

  RSS

dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
13/07/2019 2:49 pm  

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1075
14/07/2019 12:11 am  
Posted by: dk.tuyen00

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010.

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad.

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.

Chào dk.tuyen00,

Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 01/10/2006, và mở hồ sơ đến ngày 15/12/2006. Hồ sơ này có ngày ưu tiên 19/03/2007, theo dự đoán phải còn chờ khoảng 3 tháng nữa sẽ đến lượt được mở. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến lịch visa trong thời gian sắp tới tăng nhanh hay chậm nữa.


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
16/08/2019 9:01 am  

Ban diễn đàn cho em hỏi khi lịch mở hồ mới vượt qua ngày ưu tiên thì khoảng bao lâu mình mới được đi vậy ạ?


ReplyQuote
dk.tuyen00
(@dk-tuyen00)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
19/09/2019 7:24 am  

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1075
19/09/2019 8:32 am  
Posted by: dk.tuyen00

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2010592101

Ngày ưu tiên: 19/3/2007

Ngày chấp thuận: 22/3/2010

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến thời hạn vậy ad.

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban Quản trị  nhiều.

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/11/2006, và mở hồ sơ đến ngày 15/05/2007. Hồ sơ này có ngày ưu tiên 19/03/2007.

Vì thế bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi xem hồ sơ sắp được mở chưa.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC.

Ask NVC

Trong Type Your Question Below. Chọn câu:  What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I want to know if my profile is about to open.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: