HCM2010563031  

  RSS

Nguyen Duc Quang
(@nguyen-duc-quang)
New Member
Joined: 4 months ago
Posts: 2
22/07/2019 12:08 am  

Kính chào các Anh/Chị diễn đàn.

Thông tin hồ sơ của gia đình tôi như sau:

Ngày ưu tiên: 11/10/2006

Ngày chấp nhận: 01/07/2010

Case Number: HCM2010563031

Tôi đang điền hồ sơ DS-260 đến mục SECURITY AND BACKGROUND: MISCELLANEOUS INFORMATION 2, trong đó có 1 câu hỏi ở dưới cùng:

- Are you likely to become a public charge after you are admitted to the United States? 

Đến câu này tôi không biết nên trả lời Yes hay No.
Xin các anh, chị trên diễn đàn giúp tôi nên trả lời thếnào.
Chân thành cảm ơn các anh, chị.
Kính chúc các anh, chị luôn khỏe mạnh.

 

 

 

 

 

 


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
22/07/2019 10:08 pm  
Posted by: Nguyen Duc Quang

Kính chào các Anh/Chị diễn đàn.

Thông tin hồ sơ của gia đình tôi như sau:

Ngày ưu tiên: 11/10/2006

Ngày chấp nhận: 01/07/2010

Case Number: HCM2010563031

Tôi đang điền hồ sơ DS-260 đến mục SECURITY AND BACKGROUND: MISCELLANEOUS INFORMATION 2, trong đó có 1 câu hỏi ở dưới cùng:

- Are you likely to become a public charge after you are admitted to the United States? 

Đến câu này tôi không biết nên trả lời Yes hay No.
Xin các anh, chị trên diễn đàn giúp tôi nên trả lời thếnào.
Chân thành cảm ơn các anh, chị.
Kính chúc các anh, chị luôn khỏe mạnh.

 

 

 

 

 

 

Chào Nguyen Duc Quang,

Are you likely to become a public charge after you are admitted to the United States? Bạn trả lời là NO.

 


ReplyQuote
Nguyen Duc Quang
(@nguyen-duc-quang)
New Member
Joined: 4 months ago
Posts: 2
23/07/2019 9:47 am  

Chân thành cám ơn các anh, chị.

 


ReplyQuote

Leave a reply


Share: