Hồ sơ F4-HCM2009766252*  

Page 2 / 2
  RSS

khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1064
06/09/2019 9:52 pm  
Posted by: quyenthucduong

Xin chào khahan

Hồ sơ bảo lãnh ban đầu của người được bảo lãnh nộp giấy khai sinh là do Việt Nam Tỉnh Đồng Nai cấp, nhưng chổ nơi sinh ghi Campuchia.

Cảm ơn khahan hỗ trợ.

   

Nếu nộp khai sinh như vậy, thì khi đi phỏng vấn cứ mang theo bảng gốc giấy khai sinh này.


ReplyQuote
quyenthucduong
(@quyenthucduong)
Active Member
Joined: 8 months ago
Posts: 13
08/09/2019 11:32 am  

Chào Khahan, gia đình mình rất cảm sự hỗ trợ cho biết những cầu hỏi mình cần biết.


ReplyQuote
quyenthucduong
(@quyenthucduong)
Active Member
Joined: 8 months ago
Posts: 13
16/09/2019 10:16 am  

Chào Khahan,

Gia đình mình lại một lần làm phiền Khahan tiếp, vì hổ sơ của gia đình cũng cũng cận đến , xin hỏi 1 vài vẫn đề:

1. Form DS-261 và Form DS-260. là người bảo lãnh điều hay người được bảo lãnh thất hiện làm.

2. Còn 6 bước sau đây khi hồ sơ được mở.

Step 1: Choose an agent (chọn người đại diện).
Step 2: Pay fees (trả phí 120$ bảo trợ tài chính và 325$ tiền visa).
Step 3: Submit visa application form (điền đơn Form DS-260 điện tử trực tuyến online).
Step 4: Collect financial documents (điền đơn Form I-864 bảo trợ tài chính).
Step 5: Collect supporting documents (chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của những người được bảo lãnh).
Step 6: Submit documents to the NVC (gửi tất cả hồ sơ cho NVC để họ xem xét) là người bảo lãnh điều hay người được bảo lãnh thất hiện làm.

Xin cảm ơn Khahan

 


ReplyQuote
quyenthucduong
(@quyenthucduong)
Active Member
Joined: 8 months ago
Posts: 13
16/09/2019 10:26 am  

Còn phần thiếp theo nhờ Khahan tứ vấn: 

Sau khi hồ sơ gia đình được mở mình có thẻ chuẩn bị những hồ sở nay trước được không :

1. Đăng ký Địa chỉ( hướng dẫn cho gia đình mình được không).

2. Tờ Thông tin Hộ chiếu(  hướng dẫn cho gia đình mình được không).

3.Bản sao Thư mời phỏng vấn

4.Trang xác nhận in khi hoàn tất Đơn DS-260 (đối với diện định cư) 

5.Hình xin thị thực

6.Chứng minh nhân dân

7.Hộ chiếu

8.Hộ khẩu

9.Giấy khai sinh

10.Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

11.Bản chính Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2

12.Bản chính Lý lịch Tư pháp nước ngoài 

13.Kết quả kiểm tra sức khỏe

14.Hồ sơ bảo trợ tài chính

15.Bằng chứng về mối quan hệ: 

Tắt cả hồ sơ có cần dịch sang tiếng anh và sao ý công chứng đúng không Khahan.

Xin 1 lần cảm ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1064
17/09/2019 8:49 am  
Posted by: quyenthucduong

Chào khahan,

Gia đình mình lại một lần làm phiền khahan tiếp, vì hổ sơ của gia đình cũng cũng cận đến , xin hỏi 1 vài vẫn đề

1. Form DS-261 và Form DS-260. là người bảo lãnh điều hay người được bảo lãnh thực hiện làm.

2. Còn 6 bước sau đây khi hồ sơ được mở.

Step 1: Choose an agent (chọn người đại diện).
Step 2: Pay fees (trả phí 120$ bảo trợ tài chính và 325$ tiền visa).
Step 3: Submit visa application form (điền đơn Form DS-260 điện tử trực tuyến online).
Step 4: Collect financial documents (điền đơn Form I-864 bảo trợ tài chính).
Step 5: Collect supporting documents (chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của những người được bảo lãnh).
Step 6: Submit documents to the NVC (gửi tất cả hồ sơ cho NVC để họ xem xét) là người bảo lãnh điều hay người được bảo lãnh thực hiện làm.

Xin cảm ơn khahan.

 

- Form DS-261 là do người bảo lãnh điền.

- Form DS-260 là do người được bảo lãnh điền.

 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1064
17/09/2019 8:52 am  
Posted by: quyenthucduong

Còn phần thiếp theo nhờ khahan tư  vấn: 

Sau khi hồ sơ gia đình được mở mình có thể chuẩn bị những hồ sơ này trước được không:

1. Đăng ký Địa chỉ (hướng dẫn cho gia đình mình được không).

2. Tờ Thông tin Hộ chiếu ( hướng dẫn cho gia đình mình được không).

3. Bản sao Thư mời phỏng vấn

4. Trang xác nhận in khi hoàn tất Đơn DS-260 (đối với diện định cư) .

5. Hình xin thị thực

6. Chứng minh nhân dân

7. Hộ chiếu

8. Hộ khẩu

9. Giấy khai sinh

10. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

11. Bản chính Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2

12. Bản chính Lý lịch Tư pháp nước ngoài 

13. Kết quả kiểm tra sức khỏe

14. Hồ sơ bảo trợ tài chính

15. Bằng chứng về mối quan hệ: 

Tắt cả hồ sơ có cần dịch sang tiếng anh và sao ý công chứng đúng không khahan.

Xin 1 lần cảm ơn.

 Bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/diendan/huong-dan-can-thiet/huong-dan-cach-sap-xep-va-nop-ho-so-cho-nvc-moi/


ReplyQuote
quyenthucduong
(@quyenthucduong)
Active Member
Joined: 8 months ago
Posts: 13
17/09/2019 5:18 pm  

Chào Khahan, gia đình rất cảm ơn sự hỗ trợ trả lời tất cả những cầu hỏi của gia đình mình cần biết.


ReplyQuote
Page 2 / 2

Leave a reply


Share: