Hồ sơ F4-HCM2009850053*  

  RSS

tienduc
(@tienduc)
New Member
Joined: 7 months ago
Posts: 1
30/07/2019 12:53 pm  

Xin chào khahan,

Hồ sơ  mình  có thông tin như sau:

Case Number: HCM2009850053

Ngày ưu tiên: 31/05/2007

Ngày  chấp  thuận: 07/12/2009.

Xin hỏi  khahan là  trường hợp của mình thì  người bảo lãnh  đang sống  tại  California, còn số đông Anh chị em lại sống tại  tại  Texas. Vậy khi được  nhập cảnh vào  Mỹ, thì  phải bắt buộc  đến California  hay là  mình  có  thể  nhập  cảnh  tại  Texas cũng  được. Nếu  được thì  phải  khai như thế nào  khi hồ sơ được mở.

Xin cảm  ơn khahan rất nhiều. 

This topic was modified 7 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1184
30/07/2019 10:26 pm  
Posted by: tienduc

Xin chào khahan,

Hồ sơ  mình  có thông tin như sau:

Case Number: HCM2009850053

Ngày ưu tiên: 31/05/2007

Ngày  chấp  thuận: 07/12/2009.

Xin hỏi  khahan là  trường hợp của mình thì  người bảo lãnh  đang sống  tại  California, còn số đông Anh chị em lại sống tại  tại  Texas. Vậy khi được  nhập cảnh vào  Mỹ, thì  phải bắt buộc  đến California  hay là  mình  có  thể  nhập  cảnh  tại  Texas cũng  được. Nếu  được thì  phải  khai như thế nào  khi hồ sơ được mở.

Xin cảm  ơn khahan rất nhiều. 

Chào tienduc,

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/diendan/huong-dan-can-thiet/khong-dinh-cu-tai-noi-cua-nguoi-bao-lanh-dia-chi-da-khai-trong-form-ds-260-ban-dau/


ReplyQuote

Leave a reply


Share: