Hồ sơ F4-HCM2009677077*  

  RSS

duythucnguyen
(@duythucnguyen)
New Member
Joined: 7 months ago
Posts: 2
24/07/2019 12:50 am  

Xin chào,

Cho mình hỏi mình mới nhận được giấy phỏng vấn có tên em trai mình (trên 21 tuổi, còn trong độ tuổi CSPA). Như vậy mình có cần làm đơn khiếu nại không?

Thông tin hồ sơ.
1/. Ngày ưu tiên 15/02/2006
2/. Ngày chấp thuận. 09/05/2009
3/. Số hồ sơ Case Number:  HCM2009677077
5/. Ngày, tháng, năm sinh của người em: 06/07/1997.

Cảm ơn.

This topic was modified 7 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1184
25/07/2019 1:34 pm  
Posted by: duythucnguyen

Xin chào,

Cho mình hỏi mình mới nhận được giấy phỏng vấn có tên em trai mình (trên 21 tuổi, còn trong độ tuổi CSPA). Như vậy mình có cần làm đơn khiếu nại không?

Thông tin hồ sơ.
1/. Ngày ưu tiên 15/02/2006
2/. Ngày chấp thuận. 09/05/2009
3/. Số hồ sơ Case Number:  HCM2009677077
5/. Ngày, tháng, năm sinh của người em: 06/07/1997.

Cảm ơn.

Chào duythucnguyen,

Trước khoảng từ 10 - 15 ngày khi phỏng vấn đương đơn chính của hồ tiến hành làm đơn khiếu nại tuổi CSPA gửi LSQ.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-cach-khieu-nai-cspa-tai-lanh-su-quan-form-moi/


ReplyQuote
Duythuc Nguyen
 Duythuc Nguyen
(@Duythuc Nguyen)
Guest
Joined: 7 months ago
Posts: 1
25/07/2019 11:08 pm  

Cảm ơn bạn, cho hỏi có cần thiết khiếu nại tuổi không khi đả có tên trong giấy mời phỏng vấn?


ReplyQuote
duythucnguyen
(@duythucnguyen)
New Member
Joined: 7 months ago
Posts: 2
25/07/2019 11:10 pm  
Cảm ơn bạn, cho hỏi có cần thiết khiếu nại tuổi không khi đả có tên trong giấy mời phỏng vấn?

ReplyQuote

Leave a reply


Share: