Hồ sơ F4-HCM2009694134*  

  RSS

nhicat03
(@nhicat03)
New Member
Joined: 4 years ago
Posts: 3
13/09/2018 10:32 am  

Hi Ad,

Cho mình hỏi hồ sơ gia đình mình có ngày ưu tiên là 8 tháng 9 năm 2005.

Ad kiểm tra giúp mình hồ sơ mình hiện đang ở trong trình trạng nào?

Xin cảm ơn.


Quote
nhicat03
(@nhicat03)
New Member
Joined: 4 years ago
Posts: 3
13/09/2018 1:03 pm  

Hồ sơ của mình như sau:

Case Number: HCM2009694134

Priority Date: 08SEP2005

Vậy bây giờ mình có cần gửi email hỏi NVC về tình trạng hồ sơ của mình hay không? Hay tiếp tục chờ? Xin ad trả lời giúp! Xin cám ơn!


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 946
13/09/2018 11:42 pm  
Posted by: nhicat03

Hồ sơ của mình như sau:

Case Number: HCM2009694134

Priority Date: 08SEP2005

Vậy bây giờ mình có cần gửi email hỏi NVC về tình trạng hồ sơ của mình hay không? Hay tiếp tục chờ? Xin ad trả lời giúp! Xin cám ơn!

Chào nhicat03,

Hồ sơ gia đình bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 15/02/2005, hồ sơ của gia đình bạn chưa đến lượt đáo hạn, nên phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa.


ReplyQuote
nhicat03
(@nhicat03)
New Member
Joined: 4 years ago
Posts: 3
14/09/2018 12:09 pm  

Cảm ơn khahan nhé!


ReplyQuote

Leave a reply


Share: