Hồ sơ F4-HCM2010527029*  

  RSS

Thinh tran
(@thinh-tran)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
13/09/2018 12:45 pm  

Nhờ Admin hỗ trợ giùm em, hồ sơ diện visa F4.

Case Number: HCM2010527029

Receipt Date: July 27 ,2007

Priority Date: July 12 ,2007.

Em dự tính là sẽ có em bé trong năm sau, cho em hỏi là nếu bổ sung khai sinh thì có ảnh hưởng đến luật Di Trú mới  ngày 11/09 /2018  không ạ  Tại em nghe nói là luật mới này sẽ không cho bổ sung thêm hồ sơ.


Quote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 847
13/09/2018 11:34 pm  
Posted by: Thinh tran

Nhờ Admin hỗ trợ giùm em, hồ sơ diện visa F4.

Case Number: HCM2010527029

Receipt Date: July 27 ,2007

Priority Date: July 12 ,2007.

Em dự tính là sẽ có em bé trong năm sau, cho em hỏi là nếu bổ sung khai sinh thì có ảnh hưởng đến luật Di Trú mới  ngày 11/09 /2018  không ạ  Tại em nghe nói là luật mới này sẽ không cho bổ sung thêm hồ sơ.

Chào Thinh tran,

Ai là đương đơn chính (người được bảo lãnh) của hồ sơ này?


ReplyQuote
Thinh tran
(@thinh-tran)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
14/09/2018 10:58 am  

dạ chào chị khahan ,chồng em là đương đơn chính ạ .


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 847
14/09/2018 1:40 pm  
Posted by: Thinh tran

Dạ chào chị khahan, chồng em là đương đơn chính ạ.

Luật di trú mới chỉ dành riêng cho những hồ sơ trong thời gian xem xét ban đầu khi người bảo lãnh mới nộp hồ sơ bảo lãnh cho USCIS. Còn riêng hồ sơ của gia đình bạn đã được chấp thuận Approval Date, thì không ảnh hưởng gì hết. 

Còn việc bạn dự định muốn sinh em bé, thì khi hồ sơ đến lượt đáo hạn xem xét để mở, lúc đó sẽ nộp giấy khai sinh của bé cho NVC, để họ xem xét cập nhật thêm tên thành viên cùng đi.


ReplyQuote
Thinh tran
(@thinh-tran)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
14/09/2018 6:03 pm  

dạ em xin cám ơn chị khahan nhiều ạ


ReplyQuote

Leave a reply


Share: