Hồ sơ F4-HCM2009659133*  

Page 5 / 5
  RSS

khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1246
02/06/2020 1:16 pm  
Posted by: bthuynguyen

Dear Admin,

Cám ơn Admin đã reply.

Hồ sơ gia đình chúng tôi đã được NVC gửi email thông báo ngày 12-02-2020 như sau:

Dear Thi Bich Thuy Nguyen,

The National Visa Center (NVC) received all of the fees, forms, and documents that are required prior to attending an immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General overseas.

NVC will work with the U.S. Embassy/Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM to schedule an interview appointment for you. Once we have confirmed an interview date, we will send a notice to you, your petitioner and attorney (if applicable).

Please do NOT make any travel arrangements, sell property, or give up employment until you have received an immigrant visa from the U.S. Embassy/Consulate General.

The U.S. Embassy/Consulate General may require additional documentation at the time of the interview. Please visit https://nvc.state.gov/interview&source=gmail&ust=1591152728989000&usg=AFQjCNEosCnT7DZyvgo5JBCj1LrUMDZyr Q"> https://nvc.state.gov/interview for information about immigrant visa interviews.

Regards,
National Visa Center,
U.S. Department of State
https://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1591152728989000&usg=AFQjCNEN5xHJiU2ArMPSSyTtqSoCW78hI w"> https://nvc.state.gov/ask

Cám ơn Admin nhiều,

Trân trọng,

Bthuy

Nội dung trên NVC thông báo như sau:

Kính gửi Thị Bích Thúy Nguyễn,

Trung tâm thị thực quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các khoản phí, biểu mẫu và tài liệu cần thiết trước khi tham dự một cuộc phỏng vấn thị thực nhập cư tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. NVC sẽ làm việc với Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VTNM để sắp xếp một cuộc hẹn phỏng vấn cho bạn. Khi chúng tôi đã xác nhận ngày phỏng vấn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn, người khởi kiện và luật sư của bạn (nếu có). Vui lòng KHÔNG thực hiện bất kỳ thỏa thuận du lịch, bán tài sản hoặc từ bỏ việc làm cho đến khi bạn nhận được thị thực nhập cư từ Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể yêu cầu thêm tài liệu tại thời điểm phỏng vấn. Vui lòng truy cập https://nvc.state.gov/interview&source=gmail&ust=1591152728989000&usg=AFQjCNEosCnT7DZyvgo5JBCj1LrUMDZyr Q "> https://nvc.state.gov/interview để biết thông tin về thị thực của Hoa Kỳ. https://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1591152728989000&usg=AFQjCNEN5xHJiU2ArMPSSyTtqSoCW78hI w "> https://nvc.state.gov/ask

Bạn cần đọc kỷ nội dung email trên, và thực hiện đúng theo hướng dẫn.


ReplyQuote
bthuynguyen
(@bthuynguyen)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 34
03/06/2020 10:40 am  

Dear Admin,

Cám ơn Admin đã reply. Vậy gia đình chúng tôi chờ lịch phỏng vấn khoảng bao lâu hay tùy thuộc vào visa quota của Lãnh Sự mới có lịch phải không?

Trân trọng,

Bthuy

 


ReplyQuote
Page 5 / 5

Leave a reply


Share: