Notifications
Clear all

[Closed] Lệnh hoãn nhập cư đã được gỡ - Các Bạn có Thư phỏng Vấn sắp tới lưu ý


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Các Bạn có Thư phỏng Vấn sắp tới lưu ý
Bổ túc lên Hệ thống trước khi đi phỏng vấn để tránh nhận Giấy xanh.
Upload lại các giấy tờ mới lên Hệ thống ( Giấy tờ đã hết hạn)
khi nhận thư PV đợt này mới được Upload.
Các giấy tở phải làm lại mới gồm có:
A)Giấy tờ Dân sự ở Việt Nam:
1- Chụp lại Hình 5X5 (Hình Visa giá trị 6 tháng)
2- Làm lại Lý lịch tư pháp số 2 ( Giá trị 12 tháng từ ngày ký)
3- Hộ chiếu (nếu còn hạn dưới 2 năm nên làm lại mới) qua Mỹ làm lại rất mắc tầm 200USD/1 người chưa kể phí Bưu điện 2 chiều gởi đi- gởi về.
4- Nữ 18- Nam 21 tuổi phải làm Chứng nhận độc thân (Giá trị 6 tháng từ ngày ký)
B)Giấy tờ của Người Bảo trợ Tài chánh bên Mỹ:
Nếu Gia đình Bạn nhận Thư đi phỏng vấn trước ngày 14/4/2021 thì chỉ cần Bộ thuế năm 2019.
Nếu Gia đình Bạn nhận thư đi Phỏng vấn sau ngày 14/4/2021 thì phải có Bộ thuế 2020.
C) Đăng ký Chích Ngừa- Khám Sức khoẻ

bthuynguyen
(@bthuynguyen)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 54
 

Cám ơn Admin đã hướng dẫn cặn kẽ.


Share: