Hồ sơ F4-HCM2009795370*  

  RSS

tieubo888
(@tieubo888)
New Member
Joined: 12 months ago
Posts: 3
01/03/2019 8:05 pm  

Chào bạn khahan,

Xin cho hỏi về trường hợp hồ sơ của cậu mình, được bác bảo lãnh có các thông tin như sau:

Ngày ưu tiên: 17/10/2005

Ngày chấp thuận: 20/09/2009

Em họ mình sinh: ngày 12/05/1992.

Vậy bạn cho mình hỏi em họ mình, có được đi theo cùng gia đình hay không?

Cám ơn bạn khahan.

 

 

 

 

This topic was modified 12 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1185
01/03/2019 10:54 pm  
Posted by: tieubo888

Chào bạn khahan,

Xin cho hỏi về trường hợp hồ sơ của cậu mình, được bác bảo lãnh có các thông tin như sau:

Ngày ưu tiên: 17/10/2005

Ngày chấp thuận: 20/09/2009

Em họ mình sinh: ngày 12/05/1992.

Vậy bạn cho mình hỏi em họ mình, có được đi theo cùng gia đình hay không?

Cám ơn bạn khahan.

 

 

 

 

Chào tieubo888,

Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:

Em họ bạn sinh ngày 12/05/1992, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 15/04/2017. Trường hợp này đã quá tuổi CSPA, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.

 


ReplyQuote
tieubo888
(@tieubo888)
New Member
Joined: 12 months ago
Posts: 3
02/03/2019 4:35 am  

Cám ơn bạn Kha Han nhiều


ReplyQuote

Leave a reply


Share: