Hồ sơ F4-HCM2009647052*  

  RSS

moisestran
(@moisestran)
Active Member
Joined:2 years  ago
Posts: 6
17/04/2018 12:13 pm  

Dạ chào admin ạ, cho em hỏi hồ sơ của em đã mở chưa ạ, thông tin hồ sơ của em ạ:

Priority Date: 15Dec2004
Case Number: HCM2009647052

Em cảm ơn ạ.

Edited: 5 months  ago

ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 580
18/04/2018 8:14 am  
Posted by: moisestran

Dạ chào admin ạ, cho em hỏi hồ sơ của em đã mở chưa ạ, thông tin hồ sơ của em ạ:

Priority Date: 15Dec2004
Case Number: HCM2009647052

Em cảm ơn ạ.

Chào moisestran,

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 01/10/2004, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/04/2005.

Hồ sơ này có ngày ưu tiên 15/12/2004, đã vượt qua ngày đáo hạn rồi.

Bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa?

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Trong phần Your question:. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list. Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I want to know if my profile is about to open.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote
moisestran
(@moisestran)
Active Member
Joined:2 years  ago
Posts: 6
18/04/2018 11:01 pm  

Dạ em vừa nhận được mail NVC và đã gửi tất cả các giấy tờ liên quan sang bễn, cho em hỏi vậy còn bao lâu thì em nhận được lịch hẹn phỏng vấn ạ 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 580
19/04/2018 7:58 am  
Posted by: moisestran

Dạ em vừa nhận được mail NVC và đã gửi tất cả các giấy tờ liên quan sang bễn, cho em hỏi vậy còn bao lâu thì em nhận được lịch hẹn phỏng vấn ạ 

Gửi hồ sơ xong rồi, thì bạn phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi hồ sơ đã hoàn tất compl e te xong chưa?


ReplyQuote
moisestran
(@moisestran)
Active Member
Joined:2 years  ago
Posts: 6
19/04/2018 9:39 am  

Dạ admin có thể hướng dẫn em gửi mail cho NVC được không ạ? 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 580
19/04/2018 11:31 am  
Posted by: moisestran

Dạ admin có thể hướng dẫn em gửi mail cho NVC được không ạ? 

Vậy hồ sơ của gia đình bạn đã thực hiện đầy đủ 6 step, gửi NVC xong chưa?


ReplyQuote
moisestran
(@moisestran)
Active Member
Joined:2 years  ago
Posts: 6
19/04/2018 10:47 pm  

Dạ rồi ạ, em đã làm đầy đủ hồ sơ và gửi sang đó rồi ạ 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 580
20/04/2018 9:08 am  
Posted by: moisestran

Dạ rồi ạ, em đã làm đầy đủ hồ sơ và gửi sang đó rồi ạ .

Vậy bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi hồ sơ đã hoàn tất complete xong chưa?

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list. Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote

Leave a reply


  
 
Share: