Hồ sơ F4-HCM2009815004  

Page 9 / 9
  RSS

khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
12/02/2020 4:34 pm  
Posted by: hanh3760

Nhờ Khahan tư vấn giúp hồ sơ của chị tôi, diện F4,

Case number :HCM2009815006 

Ngày ưu tiên: 26/9/2005

Ngày chấp thuận: 20/10/2009

Khi nộp hồ sơ bảo lãnh chị tôi độc thân. Năm 2007 chị tôi lập gia đình với một người Pháp và sang sống tại Paris. Chị tôi đã có quốc tịch Pháp. 

Khi hồ sơ mở, chị tôi có liên lạc với NVC xin bổ sung tên người chồng và trình bày trường hợp của mình. Theo yêu cầu của NVC, chị tôi đã nộp các giấy tờ sau:

Bản sao hôn thú, khai sinh, bằng chứng hiện đang sống tại Pháp ( địa chỉ, hộ chiếu, quốc tịch)...

Sau đó chị tôi có gởi thư cho NVC xin được phỏng vấn ở Pháp. NVC trả  lời như sau:

Dear Sir/Madam,

   We are unable to reassign this case to a different U.S.Embassy/Consulate General without additional information. NGUYEN, KIM DUNG THI is eligible to process in one of the following countries:

KIM DUNG THI NGUYEN's country of citizenship

      KIM DUNG THI NGUYEN's country of residence ( The address and proof of residency must be submtitted)

      KIM DUNG THI NGUYEN's country of last residence if he or she is currently residing in the United States.

  The requested country either does not fall into one of the above  categories or insufficient proof of eligibility has been furnished to enable processing in that country.

  You may resubmit your request with proof of eligibility to the National Visa Center if you wish to process at the requested U.S.Embassy/Consulate  General. Possible proof includes the following a copy of a government issued document such as bỉth certificate, valid passport, valid work visa, identity card or landed immigrant card. Please submit the sufficient proof using our Public Inquiry Form at https://nvc.state.gov/Inquiry.

  This petition is currently assigned to process at the U.S.Embassy/Consulate  General in HO CHI MINH CITY, VIETNAM. If you are unable to provide sufficient proof, as described above, and still wish to gain approval to process KIM DUNG THI NGUYEN's immigrant visa at a different U.S.Embassy/Consulate  General, you must direct your request to the U.S.Embassy/Consulate  General where you wish the case to be processed.

    U.S.Embassy/Consulate  General Contact  information:

please visit https://uémbassy.gov to determine the contact information for the U.S.

U.S.Embassy/Consulate  General where you wish to transfer this visa petition. The desired U.S.Embassy/Consulate General website includes contact information for immigrant visa-related inquires.

Annie

Department of State CA/VO/DO/NVC

PAE Government Services, Inc.

IMPORTANT í 

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact( by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resouces.

Nhờ khahan hướng dẫn chị tôi cần làm gì tiếp, theo thư yêu cầu của NVC. 

Chân thành cám ơn.

 

 

Nội dung trên NVC thông báo được dịch như sau:

Thưa ông/bà,

Chúng tôi không thể chỉ định lại trường hợp này cho một Tổng lãnh sự quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ khác mà không có thêm thông tin. NGUYỄN, KIM DUNG THI đủ điều kiện để xử lý tại một trong các quốc gia sau:

Quốc tịch của KIM DUNG THI NGUYÊN

Nơi cư trú của KIM DUNG THI NGUYỄN (Địa chỉ và bằng chứng cư trú phải được nộp).

Nơi cư trú cuối cùng của KIM DUNG THI NGUYỄN nếu người đó hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Quốc gia được yêu cầu không thuộc một trong các loại trên hoặc không đủ bằng chứng đủ điều kiện đã được cung cấp để cho phép xử lý tại quốc gia đó.

Bạn có thể gửi lại yêu cầu của mình với bằng chứng đủ điều kiện đến Trung tâm thị thực quốc gia nếu bạn muốn xử lý tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ được yêu cầu. Bằng chứng có thể bao gồm bản sao tài liệu do chính phủ cấp như chứng nhận bỉth, hộ chiếu hợp lệ, visa làm việc hợp lệ, chứng minh nhân dân hoặc thẻ di dân hạ cánh. Vui lòng gửi bằng chứng đầy đủ bằng Mẫu yêu cầu công khai của chúng tôi tại https://nvc.state.gov/Inquiry.

Bản kiến ​​nghị này hiện đang được giao để xử lý tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. Nếu bạn không thể cung cấp đủ bằng chứng, như được mô tả ở trên, và vẫn muốn được chấp thuận để xử lý thị thực nhập cư của KIM DUNG THI NGUYỄN tại một Tổng lãnh sự quán/Lãnh sự quán US Embassy khác, bạn phải gửi yêu cầu của mình đến US Embassy/Tổng lãnh sự quán nơi bạn mong muốn vụ việc được xử lý.

Hoa Kỳ/Tổng lãnh sự quán Thông tin liên hệ:

vui lòng truy cập https: //uémbassy.gov để xác định thông tin liên hệ của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ/Tổng lãnh sự quán nơi bạn muốn chuyển đơn xin thị thực này. Trang web Tổng lãnh sự quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ mong muốn bao gồm thông tin liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến thị thực nhập cư.

Annie

Bộ Ngoại giao CA/VO/DO/ NVC

Dịch vụ Chính phủ PAE, Inc.

Quan trọng:

Nếu đơn xin thị thực của bạn hiện đang được xử lý tại Trung tâm thị thực quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên hệ với NVC. Nếu khoảng thời gian một năm trôi qua kể từ ngày liên lạc cuối cùng (qua điện thoại, thư hoặc e-mail) với NVC, tất cả các khoản phí và tài liệu đã nộp sẽ hết hạn. Nếu điều này xảy ra, các khoản phí phải được thanh toán lại và các tài liệu phải được gửi lại để tiếp tục quá trình nhập cư.

Để biết thêm thông tin về xử lý thị thực nhập cư, vui lòng truy cập trang web Hướng dẫn và Tài nguyên của Người nộp đơn của chúng tôi tại nvc.state.gov/resouces.

Chị bạn cần đọc kỷ nội dung email thông báo trên của NVC, và thực hiện đúng theo hướng dẫn.


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
29/02/2020 11:17 pm  

Cám ơn Khahan. 


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
10/04/2020 12:50 pm  

Chào Khahan, 

Con trai tôi sanh tháng 1/1995 - 25 tuổi.  Ngày phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ TP. Hồ Chí Minh, con tôi có ký vào giấy đồng ý thi hành nghĩa vụ quân sự (khi có yêu cầu). Sau khi nhập cư vào Mỹ (ngày 29/2/20) con tôi có cần  làm thủ tục ghi danh nghĩa vụ quân sự tại địa phương không ? Nhờ Khahan tư vấn giúp. 

Chân thành cám ơn. 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
10/04/2020 8:14 pm  
Posted by: hanh3760

Chào khahan, 

Con trai tôi sanh tháng 01/1995 - 25 tuổi.  Ngày phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ TP. Hồ Chí Minh, con tôi có ký vào giấy đồng ý thi hành nghĩa vụ quân sự (khi có yêu cầu). Sau khi nhập cư vào Mỹ (ngày 29/02/20) con tôi có cần  làm thủ tục ghi danh nghĩa vụ quân sự tại địa phương không? Nhờ khahan tư vấn giúp. 

Chân thành cám ơn. 

 

Nếu đã có ký giấy khi có yêu cầu, thì về việc này bạn cần phải liên hệ với Tiểu bang nơi bạn cư ngụ bên Mỹ để hỏi và thực hiện cho đúng theo quy định.


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
14/04/2020 7:16 am  

Cám ơn Khahan .

Chúc Khahan mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
15/04/2020 11:00 am  
Posted by: hanh3760

Cám ơn khahan.

Chúc khahan mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. 

Cám ơn những lời chúc sức khỏe của bạn.


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
18/04/2020 4:09 am  

Chào Khahan, 

Nhờ Khahan tư vấn giúp:

Con tôi đã có thẻ xanh. Con tôi đang xin việc ở University of the Virgin Islands, ở Caribe ( thuộc US Virgin). Thời gian làm việc là 21 tháng. Như vậy con tôi có cần xin Re entry permit hay chỉ dùng thẻ xanh khi đến đó làm việc. 

Chân thành cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
20/04/2020 11:32 am  
Posted by: hanh3760

Chào khahan, 

Nhờ khahan tư vấn giúp:

Con tôi đã có thẻ xanh. Con tôi đang xin việc ở University of the Virgin Islands, ở Caribe ( thuộc US Virgin). Thời gian làm việc là 21 tháng. Như vậy con tôi có cần xin Re entry permit hay chỉ dùng thẻ xanh khi đến đó làm việc. 

Chân thành cám ơn.

Trường hợp con của bạn nên liên hệ với USCIS để hỏi.


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
23/04/2020 12:11 pm  

Cám ơn Khahan nhiều. 


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
18/09/2020 5:38 am  

Chào Khahan,
Tôi có thẻ xanh 10 năm, cấp vào tháng 9/2019. Hộ chiếu Việt Nam của tôi hết hạn 13/10/2021.Sau này,tôi cần về Việt Nam để giải quyết một số việc.Vậy tôi có thể xin gia hạn hộ chiếu ở đâu hoặc tôi cần giấy tờ gì mang theo để nhập xuất cảnh khi về VN nếu hộ chiếu của tôi hết hạn?
Nhờ Khahan hướng dẫn giúp.
Chân thành cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
19/09/2020 12:17 am  
Posted by: hanh3760

Chào Khahan,
Tôi có thẻ xanh 10 năm, cấp vào tháng 09/2019. Hộ chiếu Việt Nam của tôi hết hạn 13/10/2021. Sau này,tôi cần về Việt Nam để giải quyết một số việc. Vậy tôi có thể xin gia hạn hộ chiếu ở đâu hoặc tôi cần giấy tờ gì mang theo để nhập xuất cảnh khi về VN nếu hộ chiếu của tôi hết hạn?
Nhờ khahan hướng dẫn giúp.
Chân thành cám ơn.

Bạn xem tham khảo hướng dẫn ở đây:

http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/thu-tuc-cap-doi-ho-chieu-do-het-han-bi-mat-bi-hu-hong-cho-cong-dan-viet-nam-dinh-cu-tai


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
22/09/2020 7:17 am  

Cám ơn Khahan nhiều.


ReplyQuote
hanh3760
(@hanh3760)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 77
24/12/2020 12:55 pm  

Chúc Khahan cùng các anh chị Việt di trú một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cám ơn Khahan và Ban tư vấn đã giúp đỡ tận tình gia đình chúng tôi thời gian qua.

Trân trọng.

 

 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1287
24/12/2020 4:01 pm  
Posted by: hanh3760

Chúc khahan cùng các anh chị Việt di trú một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cám ơn khahan và Ban tư vấn đã giúp đỡ tận tình gia đình chúng tôi thời gian qua.

Trân trọng.

 

 

 

Cám ơn những lời chúc Giáng Sinh an lành của bạn. Mến chúc gia đình bạn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, và năm mới 2021 nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.


ReplyQuote
Page 9 / 9

Leave a reply


Share: