Hồ sơ F4-HCM2010704063*  

Page 1 / 2
  RSS

duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
14/11/2018 1:10 pm  

Your Priority Date: 01/11/2005.
Foreign state Chargebility: Viet Nam August 19, 2010.

Case Number:  HCM2010704063

Preference Category: F4

Kính chào Ban điều hành quản lý Vietditru.

Cho em hỏi hồ sơ có ngày:  Priority Date 01/11/2005.

Em thấy lịch mở hồ sơ là 01/02/2006. Vậy Ban điều hành cho em hỏi hiện tại hồ sơ em khi nào được mở vậy ạ. Và em phải liên hệ như thế nào để kiểm tra hồ sơ của mình khi nào là được mở vậy.

Em xin cám ơn. Nếu em viết có gì sai sót mong Ban điều hành thông cảm và bỏ qua. 

This topic was modified 2 years ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
14/11/2018 6:36 pm  
Posted by: duylam240294

Your Priority Date: 01/11/2005.
Foreign state Chargebility: Viet Nam August 19, 2010.

Case Number:  HCM2010704063

Preference Category: F4

Kính chào Ban điều hành quản lý Vietditru.

Cho em hỏi hồ sơ có ngày:  Priority Date 01/11/2005.

Em thấy lịch mở hồ sơ là 01/02/2006. Vậy Ban điều hành cho em hỏi hiện tại hồ sơ em khi nào được mở vậy ạ. Và em phải liên hệ như thế nào để kiểm tra hồ sơ của mình khi nào là được mở vậy.

Em xin cám ơn. Nếu em viết có gì sai sót mong Ban điều hành thông cảm và bỏ qua. 

Chào duylam240294,

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/04/2005, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/02/2006, hồ sơ này có ngày ưu tiên 01/11/2005.

Vì thế bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa?

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC. Có trong phần Lưu ý quan trọng.

Trong Type Your Question Below. Chọn câu này: What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này. 

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I want to know if my profile is about to open.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

 


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
18/11/2018 9:50 pm  

Dạ em cám ơn.


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
19/11/2018 9:59 am  

Dạ em chào ban điều hành . Em đã gởi đơn tới NVC . Vậy tầm bao lâu là mình sẽ nhận được mail phản hồi từ NVC vậy ạ .

Dạ em cám ơn .


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
19/11/2018 3:11 pm  
Posted by: duylam240294

Dạ em chào ban điều hành . Em đã gởi đơn tới NVC . Vậy tầm bao lâu là mình sẽ nhận được mail phản hồi từ NVC vậy ạ .

Dạ em cám ơn.

Bạn cố gắng chờ khoảng vài tuần lễ.


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
20/11/2018 8:24 am  

Dạ em cám ơn . 


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
09/12/2018 11:04 am  

Dạ em xin chào ban điều hành . 

Em có gởi thử cho NVC và em đã nhận được nội dung là như phía bên dưới : 

Your case is transitioning into electronic processing through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov/iv.

At this time, we cannot make any updates to your case. We suggest you begin reviewing NVC's online CEAC Processing guidelines on our website https://nvc.state.gov/ceac. Review the documents in the "Need Help?" section at the bottom of the webpage to learn about our process.

After your case is transferred into our system, we will send you a notice (by mail or email) containing your login instructions for CEAC.

If you still need assistance in updating your case after you receive the notice, contact us by going on the internet to https://nvc.state.gov/ask.

Ban điều hành có thể giải thích giúp em được không ạ. Em cám ơn ạ.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
09/12/2018 10:00 pm  
Posted by: duylam240294

Dạ em xin chào ban điều hành . 

Em có gởi thử cho NVC và em đã nhận được nội dung là như phía bên dưới : 

Your case is transitioning into electronic processing through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov/iv.

At this time, we cannot make any updates to your case. We suggest you begin reviewing NVC's online CEAC Processing guidelines on our website https://nvc.state.gov/ceac. Review the documents in the "Need Help?" section at the bottom of the webpage to learn about our process.

After your case is transferred into our system, we will send you a notice (by mail or email) containing your login instructions for CEAC.

If you still need assistance in updating your case after you receive the notice, contact us by going on the internet to https://nvc.state.gov/ask.

Ban điều hành có thể giải thích giúp em được không ạ. Em cám ơn ạ.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Trường hợp của bạn đang chuyển sang xử lý điện tử thông qua Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự (CEAC) của Bộ Ngoại giao tại https://ceac.state.gov/iv.

Tại thời điểm này, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ cập nhật nào cho trường hợp của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu xem xét các hướng dẫn Xử lý CEAC trực tuyến của NVC trên trang web của chúng tôi https://nvc.state.gov/ceac. Xem lại các tài liệu trong phần "Cần giúp đỡ?" phần ở dưới cùng của trang web để tìm hiểu về quá trình của chúng tôi.

Sau khi trường hợp của bạn được chuyển vào hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo (bằng thư hoặc email) có chứa hướng dẫn đăng nhập của bạn cho CEAC.

Nếu bạn vẫn cần hỗ trợ trong việc cập nhật trường hợp của mình sau khi bạn nhận được thông báo, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập internet để https://nvc.state.gov/ask.


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
10/12/2018 9:14 am  

Dạ em cám ơn ban điều hành . 

Vậy tiếp theo em cần phải làm gì ạ.

Ban điều hành có thể hướng dẫn cho em được không ạ.

Em cám ơn. 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
10/12/2018 12:16 pm  
Posted by: duylam240294

Dạ em cám ơn Ban điều hành. 

Vậy tiếp theo em cần phải làm gì ạ.

Ban điều hành có thể hướng dẫn cho em được không ạ.

Em cám ơn. 

Bạn không cần phải làm gì cả mà chờ thông báo từ NVC.


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
10/12/2018 4:07 pm  

Dạ em cám ơn ạ.


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
27/12/2018 3:58 pm  

Dạ em chào ban điều hành . Ban điều hành có thể giải thích dùm em đoạn mà NVC gởi cho em phía dưới là sao không ạ . Em có dịch và hiểu là họ đã cập nhật email vào case number . Ngoài ra thì còn gì nữa không ạ . 

Em xin cám ơn điều hành nhiều ạ.

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010704063 filed by D.... on behalf of H......

 

We updated the mailing/email address for this case.  Please continue to notify the NVC of any change of mailing/email address, or change in personal situation that may affect the principal applicant's entitlement to a visa.

 

You can use the online Consular Electronic Application Center (CEAC) at ceac.state.gov to update the email address of the principal applicant, petitioner, and any third party whom you wish to receive notification about your case. However, if you have an attorney, he/she must update their contact information with NVC directly.

 

To log into CEAC, you need your NVC case number and invoice ID number. Only share these numbers with people you trust.

 

If you are unsure of, or no longer have, the required identification numbers please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).

 

You will then see your Summary Information page. To update an email address, just click "Edit" to the right of the "Current Information" line.

 

For your case to continue, you need to pay one or more processing fees. Please go to  http://ceac.state.gov  and log in with your case number and your invoice ID number.

 

If you are unsure of, or no longer have, the required identification numbers please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
27/12/2018 6:02 pm  
Posted by: duylam240294

Dạ em chào ban điều hành . Ban điều hành có thể giải thích dùm em đoạn mà NVC gởi cho em phía dưới là sao không ạ . Em có dịch và hiểu là họ đã cập nhật email vào case number . Ngoài ra thì còn gì nữa không ạ . 

Em xin cám ơn điều hành nhiều ạ.

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010704063 filed by D.... on behalf of H......

We updated the mailing/email address for this case.  Please continue to notify the NVC of any change of mailing/email address, or change in personal situation that may affect the principal applicant's entitlement to a visa.

You can use the online Consular Electronic Application Center (CEAC) at ceac.state.gov to update the email address of the principal applicant, petitioner, and any third party whom you wish to receive notification about your case. However, if you have an attorney, he/she must update their contact information with NVC directly.

To log into CEAC, you need your NVC case number and invoice ID number. Only share these numbers with people you trust.

If you are unsure of, or no longer have, the required identification numbers please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).

You will then see your Summary Information page. To update an email address, just click "Edit" to the right of the "Current Information" line.

For your case to continue, you need to pay one or more processing fees. Please go to  http://ceac.state.gov  and log in with your case number and your invoice ID number.

If you are unsure of, or no longer have, the required identification numbers please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).

Nội dung email trên NVC thông báo được dịch như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm thị thực quốc gia (NVC) đã nhận được câu hỏi của bạn về đơn xin thị thực nhập cư: HCM2010704063 được nộp bởi D .... thay mặt cho H ......

Chúng tôi đã cập nhật địa chỉ gửi thư/email cho trường hợp này. Vui lòng tiếp tục thông báo cho NVC về bất kỳ thay đổi địa chỉ gửi thư/email hoặc thay đổi trong tình huống cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp đơn chính đối với thị thực.

Bạn có thể sử dụng Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự trực tuyến (CEAC) tại ceac.state.gov để cập nhật địa chỉ email của người nộp đơn chính, người khởi kiện và bất kỳ bên thứ ba nào bạn muốn nhận thông báo về trường hợp của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có luật sư, anh ấy/cô ấy phải cập nhật thông tin liên lạc của họ với NVC trực tiếp.

Để đăng nhập vào CEAC, bạn cần số trường hợp NVC và số ID hóa đơn. Chỉ chia sẻ những con số này với những người bạn tin tưởng.

Nếu bạn không chắc chắn hoặc không còn nữa, các số nhận dạng được yêu cầu vui lòng gọi 1-603-334-0700 hoặc sử dụng mẫu yêu cầu trực tuyến của NVC tại nvc.state.gov/ask (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/ask/ Espanol (Tây Ban Nha).

Sau đó, bạn sẽ thấy trang Thông tin Tóm tắt của bạn. Để cập nhật địa chỉ email, chỉ cần nhấp vào "Chỉnh sửa" ở bên phải dòng "Thông tin hiện tại".

Để trường hợp của bạn tiếp tục, bạn cần phải trả một hoặc nhiều phí xử lý. Vui lòng truy cập  http://ceac.state.gov  và đăng nhập bằng số hồ sơ và số ID hóa đơn của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn hoặc không còn nữa, các số nhận dạng được yêu cầu vui lòng gọi 1-603-334-0700 hoặc sử dụng mẫu yêu cầu trực tuyến của NVC tại nvc.state.gov/ask (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/ask/ Espanol (Tây Ban Nha).


ReplyQuote
duylam240294
(@duylam240294)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 11
28/12/2018 12:46 am  

Dạ em cám ơn ban điều hành .

Dạ cho em hỏi thêm . VD như vấn đề hồ sơ được mở có phải tính thêm điều kiện là năm được chấp nhận hồ sơ không ạ . Do em thấy có những hồ sơ tháng 11/2005 đã được mở hồ sơ . Mà em ngày 01/11/2005 thì vẫn chưa thấy gì . Em có đi hỏi thì họ bảo là đang tính điều kiện là ngày chấp thuận nghĩa là HCM2009 đang đc mở còn em là HCM2010 nên sẽ chậm . Em đang lo là em sợ quá tuổi không được đi vs gia đình .

Your Prioriry Date 01NOV 2005 đây là ngày PD Hồ sơ của  em.

Còn ngày sinh của em : 24/02/1994

Em có tính tuổi thử là giới hạn cuối cùng là : 12/12/2019 .

Dạ vậy theo như tình hình thế này em có thể đi cùng vs gia đình em được không ạ . Em cám ơn ban điều hành nhiều ạ


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1280
28/12/2018 8:18 am  
Posted by: duylam240294

Dạ em cám ơn Ban điều hành.

Dạ cho em hỏi thêm. VD như vấn đề hồ sơ được mở có phải tính thêm điều kiện là năm được chấp nhận hồ sơ không ạ. Do em thấy có những hồ sơ tháng 11/2005 đã được mở hồ sơ. Mà em ngày 01/11/2005 thì vẫn chưa thấy gì. Em có đi hỏi thì họ bảo là đang tính điều kiện là ngày chấp thuận nghĩa là HCM2009 đang được mở còn em là HCM2010 nên sẽ chậm. Em đang lo là em sợ quá tuổi không được đi vs gia đình.

Your Prioriry Date 01NOV 2005 đây là ngày PD Hồ sơ của  em.

Còn ngày sinh của em: 24/02/1994.

Em có tính tuổi thử là giới hạn cuối cùng là: 12/12/2019.

Dạ vậy theo như tình hình thế này em có thể đi cùng với gia đình em được không ạ. Em cám ơn Ban điều hành nhiều ạ.

Tuổi CSPA của bạn sẽ tùy thuộc vào tình hình diễn biến lịch visa trong thời gian tới tăng nhanh hay chậm nữa.

 


ReplyQuote
Page 1 / 2

Leave a reply


Share: