Hồ sơ F4-EAC0810712793  

  RSS

Huyen Nguyen
(@huyen-nguyen)
New Member
Joined: 1 year ago
Posts: 4
15/05/2019 2:21 pm  

Chào anh chị trong BQT diễn đàn,

Case Number của tôi là EAC0810712793

1/. Tôi có tra cứu trên trang web egov.uscis.gov thì biết được ngày  approved  (Form I-130) là ngày 30/04/2008.

Vậy muốn theo dõi chi tiết tình trạng hồ sơ của mình thì bằng cách nào ạ?

2/. Trong lịch Visa hàng tháng thường có 2 cột ngày tháng, vậy đó là ngày gì? ý nghĩa của mỗi cột ngày tháng đó là thế nào và làm sao biết được hồ sơ mình có rơi vào thời gian đó hay không?

3/ Thấy nhiều bạn trên diễn đàn có Case Number bắt đầu bằng HCM, mà sao của mình là EAC. Vậy nó khác nhau gì, và thời gian giải quyết hồ sơ có theo trình tự như nhau không hay thế nào vậy?

Xin cảm ơn.

Trân trọng.

This topic was modified 1 year ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1223
15/05/2019 3:01 pm  
Posted by: Huyen Nguyen

Chào anh chị trong BQT diễn đàn,

Case Number của tôi là EAC0810712793

1/. Tôi có tra cứu trên trang web egov.uscis.gov thì biết được ngày  approved  (Form I-130) là ngày 30/04/2008.

Vậy muốn theo dõi chi tiết tình trạng hồ sơ của mình thì bằng cách nào ạ?

2/. Trong lịch Visa hàng tháng thường có 2 cột ngày tháng, vậy đó là ngày gì? ý nghĩa của mỗi cột ngày tháng đó là thế nào và làm sao biết được hồ sơ mình có rơi vào thời gian đó hay không?

3/ Thấy nhiều bạn trên diễn đàn có Case Number bắt đầu bằng HCM, mà sao của mình là EAC. Vậy nó khác nhau gì, và thời gian giải quyết hồ sơ có theo trình tự như nhau không hay thế nào vậy?

Xin cảm ơn.

Trân trọng.

Chào Huyen Nguyen,

Bạn cần cung cấp thêm thông tin hồ sơ của mình. Rồi sẽ được giúp.

Ngày ưu tiên Priority Date.


ReplyQuote
Huyen Nguyen
(@huyen-nguyen)
New Member
Joined: 1 year ago
Posts: 4
17/05/2019 1:18 pm  

Chào chị Khahan,

Hồ sơ mình không có ngày ưu tiên chỉ có Received Date là ngày 29/10/2007 thôi ạ. Chổ ô Priority Date họ để trống không ghi gì hết chị.

Vậy thì có ảnh hưởng gì không ?

Xin cảm ơn 


ReplyQuote
Huyen Nguyen
(@huyen-nguyen)
New Member
Joined: 1 year ago
Posts: 4
18/05/2019 9:47 am  

Chào chị KhaHan

Mình thấy trên Receipt có:

Received date: 29/10/2008

Notice date: 17/01/2008

và không có ngày Priority Date là sao ạ?

Sao mình xem trên diễn đàn thấy ai cũng có ngày này mà sao trên hồ sơ mình không có ngày Priority Date.

Mình cũng không hiểu và không biết có ảnh hưởng như thế nào đến thời gian của mình không ạ?

Cảm ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1223
18/05/2019 6:58 pm  
Posted by: Huyen Nguyen

Chào chị khahan,

Mình thấy trên Receipt có:

Received Date: 29/10/2008

Notice Date: 17/01/2008

Và không có ngày Priority Date là sao ạ?

Sao mình xem trên diễn đàn thấy ai cũng có ngày này mà sao trên hồ sơ mình không có ngày Priority Date.

Mình cũng không hiểu, và không biết có ảnh hưởng như thế nào đến thời gian của mình không ạ?

Cảm ơn.

Bạn xem hướng dẫn để biết thế nào là ngày ưu tiên Priority Date, ở đây:

http://vietditru.org/diendan/huong-dan-can-thiet/ngay-priority-date-ngay-approval-date/#post-2737

 


ReplyQuote
Huyen Nguyen
(@huyen-nguyen)
New Member
Joined: 1 year ago
Posts: 4
20/05/2019 10:40 am  

Những ngày trong hình trên là hồ sơ của mình í, và ngày approval là 30/4/2008, vậy:

1/. Trong lịch Visa hàng tháng thường có 2 cột ngày tháng, vậy đó là ngày gì? ý nghĩa của mỗi cột ngày tháng đó là thế nào và làm sao biết được hồ sơ mình có rơi vào thời gian đó hay không? (nghĩa là cột ngày truóc là ngày nhận hồ sơ hay ngày approval? và cột còn lại là ngày nào trên hồ sơ của mình) và so với lịch Visa tháng 6/2019 thì hồ sơ mình phải đợi thời gian là bao nhiêu nữa ạ

2/ Thấy nhiều bạn trên diễn đàn có Case Number bắt đầu bằng HCM, mà sao của mình là EAC. Vậy nó khác nhau gì, và thời gian giải quyết hồ sơ có theo trình tự như nhau không hay thế nào vậy?

Xin cảm ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1223
20/05/2019 8:16 pm  
Posted by: Huyen Nguyen

Những ngày trong hình trên là hồ sơ của mình í, và ngày approval là 30/4/2008, vậy:

1/. Trong lịch Visa hàng tháng thường có 2 cột ngày tháng, vậy đó là ngày gì? ý nghĩa của mỗi cột ngày tháng đó là thế nào và làm sao biết được hồ sơ mình có rơi vào thời gian đó hay không? (nghĩa là cột ngày truóc là ngày nhận hồ sơ hay ngày approval? và cột còn lại là ngày nào trên hồ sơ của mình) và so với lịch Visa tháng 6/2019 thì hồ sơ mình phải đợi thời gian là bao nhiêu nữa ạ

2/ Thấy nhiều bạn trên diễn đàn có Case Number bắt đầu bằng HCM, mà sao của mình là EAC. Vậy nó khác nhau gì, và thời gian giải quyết hồ sơ có theo trình tự như nhau không hay thế nào vậy?

Xin cảm ơn.

Hình ảnh bạn gửi ở trên bôi quẹt như thế, thì làm sao mà đọc được chứ?


ReplyQuote

Leave a reply


Share: