Hồ sơ F4-HCM2009681033*  

  RSS

KNB
 KNB
(@knb)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
09/10/2018 2:01 am  

Dear Admin,

Các giấy tờ như giấy khai sinh, giấy hôn thú đâu khi dịch ra tiếng anh rồi có cần notary public không?

 


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1223
09/10/2018 2:15 am  
Posted by: KNB

Dear Admin,

Các giấy tờ như giấy khai sinh, giấy hôn thú đâu khi dịch ra tiếng anh rồi có cần notary public không?

 

Chào KNB,

Đề nghị bạn đọc nội quy diễn đàn cách post bài, và đặt câu hỏi. Có đầy đủ thông tin hồ sơ, rồi sẽ được giúp, ở đây:

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-su1eec-du1ee4ng-diu1ec4n-u0110an/huong-dan-cach-post-bai-va-dat-cau-hoi/


ReplyQuote
KNB
 KNB
(@knb)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
09/10/2018 2:42 am  

Sorry!!

Priority date : April 29, 2005

Approval date: May 19, 2009

Receipt number: WAC-05-154-55850

Case number: HCM2009681033

Hồ Sơ diện: F4

 

Thank you

 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1223
09/10/2018 4:51 pm  
Posted by: KNB

Sorry!!

Priority date : April 29, 2005

Approval date: May 19, 2009

Receipt number: WAC-05-154-55850

Case number: HCM2009681033

Hồ Sơ diện: F4

 

Thank you

 

 

Các giấy tờ nộp cho NVC, bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/forum/huongdancanthiet/huong-dan-cach-sap-xep-giay-to-nop-nvc/


ReplyQuote
KNB
 KNB
(@knb)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 3
23/10/2018 5:00 am  

Thank you.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: