Hồ sơ F4-WAC1790208511  

  RSS

vuanhthuan
(@vuanhthuan)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 1
03/01/2019 5:52 pm  

Chào Việt Di Trú,

Anh Chị cho em hỏi hồ sơ của em là như thế này, thì Case Number là bao nhiêu ah.

Receipt Number: WAC1790208511

Priority Date: February 10,2017

Received Date: February 10,2017

Notice Date: February 14,2017.

Thanks All.

This topic was modified 2 years ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1245
03/01/2019 11:10 pm  

Chào vuanhthuan,

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On February 10, 2017, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1790208511, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by March 12, 2017, contact the USCIS Contact Center at www.uscis.gov/contactcenter. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Ngày 10/02/2017, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS có nhận đơn Form I-130 của gia đỉnh bạn số biên nhận WAC1790208511, hồ sơ đang ở giai đoạn xem xét ban đầu, chưa được chấp thuận Approval Date nên chưa có số hồ sơ Case Number HCM. Khi nào được xem xét chấp thuận Approval Date xong, thì từ USCIS sẽ chuyển hồ sơ sang Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC. Sau đó mới có số hồ sơ Case Number HCM do nơi này cấp.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: