Hồ sơ F4-HCM2010772179*  

Page 1 / 4 Next
  RSS

duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
23/01/2018 2:28 am  

Cách đây 10 ngày tôi có viết thư hỏi NVC về hồ sơ của mình khi nào mở thì hôm nay được trả lời như sau:
Dear Sir/Madam:
The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010772179 filed by CLAUDIA THANH HUONG NGUYEN on behalf of HUY DUC NGUYEN.
Due to the numerical limitations on immigrant visa issuance prescribed by law, this petition is not eligible for further processing at this time. The NVC will keep this petition until an immigrant visa becomes available. The petitioner, principal applicant, or attorney of record will be notified when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. For additional information, review the explanation of numerical limitations on immigrant visa issuance below.
EXPLANATION OF NUMERICAL LIMITATIONS ON IMMIGRANT VISA ISSUANCE:
Immigrant visa processing is governed by the Immigration and Nationality Act (INA) of 1952, as amended, which controls priority dates and the number of immigrant visas that can be issued under certain preference categories. To establish which petitions are eligible for visas, the Department of State issues a monthly publication called the Visa Bulletin.
The Visa Bulletin provides a list of cut-off dates that are used to ensure the number of immigrant visas issued each year does not exceed the legal limit established in the INA. Cut-off dates are categorized by foreign state of chargeability and preference category. Only a petition with a priority date that is earlier than the cut-off date is eligible for a visa and consular processing. Please note this petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category can be found at the end of this correspondence.
The NVC may begin processing this petition prior to a visa number becoming available per the current edition of the Visa Bulletin. This allows ample time for the petitioner and applicant(s) to obtain and submit all required fees, forms, and documents. This petition, however, will not be eligible for an immigrant visa interview until its priority date is earlier than the cut-off date established in the current edition of the Visa Bulletin
To determine the cut-off date and which priority dates are current and ready for consular processing please review the current edition of the Visa Bulletin by visiting the following website:
usvisas.state.gov/visabulletin
To be placed on an email subscription list to receive the monthly Visa Bulletin please send an email to listserv@calist.state.gov , with the following statement:
Subscribe Visa-Bulletin First name/Last name
(example: Subscribe Visa-Bulletin John Doe).
You may also call our pre-recorded cut-off date announcement at (202) 485-7699.
Additional questions regarding Visa Bulletin related items may be submitted to the following email address: visabulletin@state.gov
This case is currently under review for applicability of the Child Status Protection Act (CSPA). You will be notified once a decision is reached. Please be advised that there is no timeframe for this process. Please do not contact the U.S. Embassy or Consulate General, as they will be unable to provide you with further information.
Case Number: HCM2010772179
Petitioner's Name: NGUYEN, CLAUDIA THANH HUONG
Principal Applicant's Name: NGUYEN,HUY DUC
Preference Category: F4
Your Priority Date: 14Jan2005
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM
Xin diễn đàn xem giúp, vì tôi thấy có chữ CSPA (Hồ sơ tôi có 1 người con trong tuổi phải khiếu nại).
Xin cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
23/01/2018 3:22 pm  
Posted by: duchuy1192

Cách đây 10 ngày tôi có viết thư hỏi NVC về hồ sơ của mình khi nào mở thì hôm nay được trả lời như sau:
Dear Sir/Madam:
The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010772179 filed by CLAUDIA THANH HUONG NGUYEN on behalf of HUY DUC NGUYEN.
Due to the numerical limitations on immigrant visa issuance prescribed by law, this petition is not eligible for further processing at this time. The NVC will keep this petition until an immigrant visa becomes available. The petitioner, principal applicant, or attorney of record will be notified when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. For additional information, review the explanation of numerical limitations on immigrant visa issuance below.
EXPLANATION OF NUMERICAL LIMITATIONS ON IMMIGRANT VISA ISSUANCE:
Immigrant visa processing is governed by the Immigration and Nationality Act (INA) of 1952, as amended, which controls priority dates and the number of immigrant visas that can be issued under certain preference categories. To establish which petitions are eligible for visas, the Department of State issues a monthly publication called the Visa Bulletin.
The Visa Bulletin provides a list of cut-off dates that are used to ensure the number of immigrant visas issued each year does not exceed the legal limit established in the INA. Cut-off dates are categorized by foreign state of chargeability and preference category. Only a petition with a priority date that is earlier than the cut-off date is eligible for a visa and consular processing. Please note this petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category can be found at the end of this correspondence.
The NVC may begin processing this petition prior to a visa number becoming available per the current edition of the Visa Bulletin. This allows ample time for the petitioner and applicant(s) to obtain and submit all required fees, forms, and documents. This petition, however, will not be eligible for an immigrant visa interview until its priority date is earlier than the cut-off date established in the current edition of the Visa Bulletin
To determine the cut-off date and which priority dates are current and ready for consular processing please review the current edition of the Visa Bulletin by visiting the following website:
usvisas.state.gov/visabulletin
To be placed on an email subscription list to receive the monthly Visa Bulletin please send an email to listserv@calist.state.gov , with the following statement:
Subscribe Visa-Bulletin First name/Last name
(example: Subscribe Visa-Bulletin John Doe)
You may also call our pre-recorded cut-off date announcement at (202) 485-7699.
Additional questions regarding Visa Bulletin related items may be submitted to the following email address: visabulletin@state.gov
This case is currently under review for applicability of the Child Status Protection Act (CSPA). You will be notified once a decision is reached. Please be advised that there is no timeframe for this process. Please do not contact the U.S. Embassy or Consulate General, as they will be unable to provide you with further information.
Case Number: HCM2010772179
Petitioner's Name: NGUYEN, CLAUDIA THANH HUONG
Principal Applicant's Name: NGUYEN,HUY DUC
Preference Category: F4
Your Priority Date: 14Jan2005
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM
Xin diễn đàn xem giúp, vì tôi thấy có chữ CSPA (Hồ sơ tôi có 1 người con trong tuổi phải khiếu nại).
Xin cám ơn.

Chào duchuy1192,

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Tôi tóm gọn những ý chính để bạn dễ hiểu.

Thưa ông/bà:
Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực nhập cư: HCM2010772179 do CLAUDIA THANH HUNG NGUYEN đệ trình thay mặt cho HUY DUC NGUYEN.
Do những hạn chế số về việc cấp thị thực nhập cư theo luật định, đơn yêu cầu này không được gia hạn thêm vào thời điểm này. NVC sẽ giữ đơn này cho đến khi có thị thực nhập cư. Người khởi kiện, người nộp đơn chính, hoặc luật sư của hồ sơ sẽ được thông báo khi thỉnh nguyện thư này có thể được xử lý tiếp. Người nộp đơn chính không nên đưa ra bất kỳ kế hoạch chắc chắn nào như dỡ bỏ tài sản, bỏ việc làm hoặc sắp xếp việc đi lại vào thời điểm này. 
Trường hợp này đang được xem xét để áp dụng Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA). Bạn sẽ được thông báo khi có quyết định. Xin lưu ý rằng không có khung thời gian cho quá trình này. Vui lòng không liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ vì họ sẽ không thể cung cấp cho bạn thêm thông tin.


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
02/03/2018 1:55 am  

Hồ sơ của tôi có ngày chấp nhập (PD) là 14/01/2005 mà lịch Visa Bulletin trong tháng 3/2018 là mở các hồ sơ đến ngày 22/01/2005,vậy xin hỏi diễn đàn là thông thường khi đăng lịch như vậy đến khi hồ sơ được thông báo mở là khoảng bao nhiêu ngày ?Hiện tôi chưa nhận được thông báo mở.Hay tôi có cần hỏi tình trạng hồ sơ của tôi với NVC hay không.Xin cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
03/03/2018 11:36 am  
Posted by: duchuy1192

Hồ sơ của tôi có ngày chấp nhận (PD) là 14/01/2005 mà lịch Visa Bulletin trong tháng 03/2018 là mở các hồ sơ đến ngày 22/01/2005, vậy xin hỏi diễn đàn là thông thường khi đăng lịch như vậy đến khi hồ sơ được thông báo mở là khoảng bao nhiêu ngày?Hiện tôi chưa nhận được thông báo mở. Hay tôi có cần hỏi tình trạng hồ sơ của tôi với NVC hay không. Xin cám ơn.

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/08/2004, và mở hồ sơ đến trước ngày 22/01/2005, hồ sơ gia đình bạn có ngày ưu tiên 14/01/2005 đã vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên. Bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi hồ sơ sắp chưa mở chưa?


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
10/03/2018 12:42 am  

Hồsơ của tôi vừa được mở và không có tên của con tôi (24 tuổi) nên sẽ phải khiếu nại tuổi CSPA ,xin hỏi diễn đàn là thời gian để khóa tuổi (tức là chốt thời điểm  tính tuổi CSPA là khi nào :

-Từ lúc NVC gửi thư Wellcome

-Từ lúc đóng phí 120$

-Từ lúc đóng phí 325$ cho mỗi thành viên.

Xin cám ơn  diễn đàn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
10/03/2018 12:25 pm  
Posted by: duchuy1192

Hồsơ của tôi vừa được mở, và không có tên của con tôi (24 tuổi) nên sẽ phải khiếu nại tuổi CSPA, xin hỏi diễn đàn là thời gian để khóa tuổi (tức là chốt thời điểm  tính tuổi CSPA là khi nào:

- Từ lúc NVC gửi thư Wellcome.

- Từ lúc đóng phí 120$.

- Từ lúc đóng phí 325$ cho mỗi thành viên.

Xin cám ơn  diễn đàn.

Tuổi CSPA của con bạn sẽ được khóa lại, khi hồ sơ gia đình bạn thỏa các điều kiện sau, xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/forum/huongdancanthiet/dieu-kien-khi-tuoi-cspa-duoc-khoa-lai/

 


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
11/03/2018 12:22 am  

-Xin diễn đàn cho tôi hỏi nếu khiếu nại tuổi CSPA tại Lãnh Sự Quán ,thì phải làm trước 15 khi phỏng vấn,vậy khoảng 2-3 ngày Lãnh Sự Quán trả lời thì mình có được điền đơn DS 260 không hoặc có được đi khám sức khỏe không ?

-Hay là khi người khiếu nại CSPA nhận thư được phỏng vấn thì phải đi chung với gia đình phỏng vấn rồi sau đó mới điền đơn và khám sức khỏe bổ sung sau .

Xin diễn đàn giải đáp giúp .Cám ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
11/03/2018 1:00 pm  
Posted by: duchuy1192

- Xin diễn đàn cho tôi hỏi nếu khiếu nại tuổi CSPA tại Lãnh sự quán, thì phải làm trước 15 khi phỏng vấn, vậy khoảng 2-3 ngày Lãnh sự quán trả lời thì mình có được điền đơn DS-260 không hoặc có được đi khám sức khỏe không?

- Hay là khi người khiếu nại CSPA nhận thư được phỏng vấn, thì phải đi chung với gia đình phỏng vấn rồi sau đó mới điền đơn, và khám sức khỏe bổ sung sau.

Xin diễn đàn giải đáp giúp. Cám ơn.

Khi nào khiếu nại thành công tuổi CSPA, LSQ xem xét chấp thuận rồi được bổ sung vào thư mời phỏng vấn cùng gia đình, thì lúc đó mới đi khám sức khỏe, chích ngừa và điền đơn Form DS-260.


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
12/03/2018 2:47 am  

Xin hỏi diễn đàn là cách đây khoảng 1 năm tôi có gửi cho NVC về việc thay đổi địa chỉ nhà về đúng với hộ khẩu của tôi (trước đây khi khai hồ sơ thì tôi khai theo địa chỉ của vợ), và NVC đã cập nhật địa chỉ mới rồi, nhưng thực tế thì tôi vẫn sống tại nhà vợ, vậy khi điền đơn DS-260 ở phần  địa chỉ thì tôi ghi địa chỉ hiện tại là theo hộ khẩu hay theo thực tế (nhà vợ tôi). Xin diễn đàn trả lời giúp vì nếu khai theo hộ khẩu, thì 2 vợ chồng sẽ khai 2 nhà không biết có sao không, nếu khai chung nhà thì lại khác địa chỉ đã khai với NVC.

- Hay là lại làm đơn gửi NVC thay đổi địa chỉ 1 lần nữa được không. Xin cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
12/03/2018 8:20 am  
Posted by: duchuy1192

Xin hỏi diễn đàn là cách đây khoảng 1 năm tôi có gửi cho NVC về việc thay đổi địa chỉ nhà về đúng với hộ khẩu của tôi (trước đây khi khai hồ sơ thì tôi khai theo địa chỉ của vợ), và NVC đã cập nhật địa chỉ mới rồi, nhưng thực tế thì tôi vẫn sống tại nhà vợ, vậy khi điền đơn DS-260 ở phần  địa chỉ thì tôi ghi địa chỉ hiện tại là theo hộ khẩu hay theo thực tế (nhà vợ tôi). Xin diễn đàn trả lời giúp vì nếu khai theo hộ khẩu, thì 2 vợ chồng sẽ khai 2 nhà không biết có sao không, nếu khai chung nhà thì lại khác địa chỉ đã khai với NVC.

- Hay là lại làm đơn gửi NVC thay đổi địa chỉ 1 lần nữa được không. Xin cám ơn.

Bạn có tên trong hộ khẩu nhà vợ bạn, hay chỉ ở đăng ký tạm trú vậy? cần thông tin cho rõ hơn.


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
12/03/2018 12:23 pm  

Tôi đăng ký hộ khẩu tại nhà của ba mẹ tôi ,còn tôi ở nhà vợ ,và hộ khẩu của vợ tôi chỉ có tên vợ và các con tôi.Xin diễn đàn xem xét giúp.


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
12/03/2018 11:35 pm  

Nói tóm lại tình hình của tôi như sau :

Hộ khẩu của tôi :1014CMT8

Hộ khẩu vợ tôi :121 BVT (cách đây 13 năm-2005 ),

Hộ khẩu vợ tôi từ 2007 đến nay  là 119/8 BVT

Vợ chồng tôi đã  sống từ trước tới nay  tại  119/8 BVT nên lúc nộp hồ sơ I-797 năm 2005,đứa em bên Mỹ ( người bảo lãnh) ghi theo hộ khẩu của vợ là 121 BVT ( không biết tại sao đứa em lại khai  như vậy)

Vì thế nhờ tham gia diễn đàn nên vào năm ngoái (2017) tôi thay đổi địa chỉ từ 121 BVT sang đúng hộ khẩu của tôi là 1054 CMT8

Vậy xin diễn đàn tư vấn giúp ,tình hình như vậy thì khi điền đơn DS-260 ,phần địa chỉ hiện nay mình sẽ ghi như thế nào (Cho cả của tôi và vợ tôi),nếu khai  vợ 1 nhà và chồng 1 nhà thì có sao không .Xin cám ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
13/03/2018 8:57 am  
Posted by: duchuy1192

Nói tóm lại tình hình của tôi như sau :

Hộ khẩu của tôi :1014CMT8

Hộ khẩu vợ tôi :121 BVT (cách đây 13 năm-2005 ),

Hộ khẩu vợ tôi từ 2007 đến nay  là 119/8 BVT

Vợ chồng tôi đã  sống từ trước tới nay  tại  119/8 BVT nên lúc nộp hồ sơ I-797 năm 2005,đứa em bên Mỹ ( người bảo lãnh) ghi theo hộ khẩu của vợ là 121 BVT ( không biết tại sao đứa em lại khai  như vậy)

Vì thế nhờ tham gia diễn đàn nên vào năm ngoái (2017) tôi thay đổi địa chỉ từ 121 BVT sang đúng hộ khẩu của tôi là 1054 CMT8

Vậy xin diễn đàn tư vấn giúp ,tình hình như vậy thì khi điền đơn DS-260 ,phần địa chỉ hiện nay mình sẽ ghi như thế nào (Cho cả của tôi và vợ tôi),nếu khai  vợ 1 nhà và chồng 1 nhà thì có sao không .Xin cám ơn

Bạn điền Form DS-260 đúng theo địa chỉ thự c tế, nhưng khi đi phỏng vấn, thì mang theo cả 2 hộ khẩu nếu LSQ có hỏi đến, thì bạn trình cho họ xem.


ReplyQuote
duchuy1192
(@duchuy1192)
Eminent Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 25
13/03/2018 11:31 pm  

Xin hỏi hồ sơ tôi đã mở cho đóng phí ngày 07/03/2018 ,em tôi (người bảo lãnh) đã đóng phí 120$ .tài khoản ngân hàng đã trừ tiền ,tạo sao đến nay là 13/03/2018 (7 ngày ) mà khi tra cứu vẫn trong tình trạng là IN PROCESS.Xin diễn đàn giải thích giúp ,khi nào thì chuyển sang trạng thái PAID. Xin cám ơn. 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 690
14/03/2018 12:08 pm  
Posted by: duchuy1192

Xin hỏi hồ sơ tôi đã mở cho đóng phí ngày 07/03/2018 , em tôi (người bảo lãnh) đã đóng phí 120$, tài khoản ngân hàng đã trừ tiền, tại  sao đến nay là 13/03/2018 (7 ngày) mà khi tra cứu vẫn trong tình trạng là IN PROCESS. Xin diễn đàn giải thích giúp, khi nào thì chuyển sang trạng thái PAID. Xin cám ơn. 

Bạn chờ khoảng 2 tuần lễ  rồi đăng nhập kiểm tra lại xem sao? Có thể NVC chưa cập nhật và update trạng thái.


ReplyQuote
Page 1 / 4 Next

Leave a reply


  
Share: