Hồ sơ F4-HCM2009864049  

  RSS

Nguyen_van_hoa_1965
(@nguyen_van_hoa_1965)
New Member
Joined: 3 years ago
Posts: 1
15/03/2018 7:20 pm  

DS 260 Bị khoá

Gia đình em đã phỏng vấn đậu thành công vào ngày thứ 3 vừa rồi, con trai em đã khiếu nại thành công vào thứ 2 trước đó và DS-260 được mở.Và lãnh sự hẹn con trai khi nào xong sẽ được cấp visa (gia đình được cấp visa trước). Tuy nhiên vào hôm thứ 2 khi con trai em đã điền DS-260 được một phần sau đó lưu lại hôm sau điền tiếp thì hiện giờ không thể nào vào điền được nữa vì đã bị khoá. Và không tài nào điền được nữa, hiện nhà cũng đang cần gấp để bổ túc hồ sơ cho cháu nhà nựa Mong mọi người tư vấn giúp đỡ. Xin cám ơn.

Cụ thể màn hình DS-260 của con trai em như thế này

NGUYEN VAN LE. Status IV Fee. IV Application.
(Child) (Follow to join) (N/A). (N/A)


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1245
16/03/2018 12:14 pm  
Posted by: Nguyen_van_hoa_1965

DS 260 Bị khóa.

Gia đình em đã phỏng vấn đậu thành công vào ngày thứ 3 vừa rồi, con trai em đã khiếu nại thành công vào thứ 2 trước đó và DS-260 được mở. Và Lãnh sự hẹn con trai khi nào xong sẽ được cấp visa (gia đình được cấp visa trước). Tuy nhiên vào hôm thứ 2 khi con trai em đã điền DS-260 được một phần sau đó lưu lại hôm sau điền tiếp thì hiện giờ không thể nào vào điền được nữa vì đã bị khóa. Và không tài nào điền được nữa, hiện nhà cũng đang cần gấp để bổ túc hồ sơ cho cháu nhà nữa. Mong mọi người tư vấn giúp đỡ. Xin cám ơn.

Cụ thể màn hình DS-260 của con trai em như thế này

NGUYEN VAN LE. Status IV Fee. IV Application.
(Child) (Follow to join) (N/A). (N/A)

Chào Nguyen_van_hoa_1965,

Vậy bạn đã đóng lệ phí visa cho con bạn 325$ xong chưa?

 


ReplyQuote

Leave a reply


Share: