Hồ sơ F4-HCM2009824123*  

  RSS

D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
22/06/2019 10:23 am  

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019.

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến lượt phỏng vấn vậy .

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.

This topic was modified 1 year ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
23/06/2019 7:52 pm  
Posted by: D.D

Xin chào Ban Quản trị diễn đàn.

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019.

Cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình khi nào mới đến lượt phỏng vấn vậy .

Ban Quản trị  có thể kiểm tra giúp mình được không vậy, cảm ơn Ban quản trị  nhiều.

Chào D.D,

Hồ sơ bạn đã hoàn tất complete, nhưng đã nhận được thông báo chính thức từ NVC xong chưa? Cần thông tin cho rõ hơn, rồi sẽ được giúp.


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
26/06/2019 5:14 pm  

Xin chào khahan 

Hồ sơ f4 của mình do chị (người bảo lãnh) đứng ra liên hệ nên mình chỉ biết có vậy thôi, vì mình xem thấy nhiều hồ sơ đến sau mà đã nhận giấy phỏng vấn rồi nên lo lắng không biết hồ sơ mình có vấn đề gì không 

Có 2 thư ở NVC gởi về mình gởi qua khahan xem có giúp đỡ giùm mình được không nhé 

From: National_Visa_Center@state.gov
To: NTRAN10@COMCAST.NETRTRAN10@COMCAST.NET
Sent: November 23, 2018 at 2:09 PM
Subject: Notice of Immigrant Visa Case Creation

Dear Phuong Mai Le,

Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center (NVC) received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General, and to schedule your interview appointment.

NVC is responsible for collecting any applicable fees, the Immigrant Visa Application, supporting civil documents, police certificate(s), Affidavits of Support, and financial documents prior to your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General. Do not mail documents to NVC, even if you received instructions to mail documents to NVC in the past.

You will need to log on to the Deparment of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov&source=gmail&ust=1561625563943000&usg=AFQjCNFxcmrYh_97mZa80qRkQFJKE12QV A"> https://ceac.state.gov  to pay fees, upload and submit documents, read messages from NVC, and check your case status. You can log into CEAC using the following unique NVC case number and Invoice Identification Number:

NVC Case Number: HCM2009824123
Invoice ID Number:  

 

You should keep this information available in a safe place as you will need it every time you log onto CEAC. Please keep in mind that you must use CEAC to provide NVC with the fees and documents that are required prior to your immigrant visa interview. We do not accept these by mail.

To begin processing your immigrant visa application, please take the following steps:

  1. Pay the Immigrant Visa Application fee and Affidavit of Support fee through CEAC
  2. Submit your visa application form through CEAC
  3. Collect the required financial documents, police certificate(s), and civil documents
  4. Scan and upload all of these documents to your CEAC account

 

You can find detailed instructions and frequently asked questions at https://nvc.state.gov/ceac&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNEGeOoEUdSxGhDoPXENszLVQT_8U A"> https://nvc.state.gov/ceac . After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM.

If you need to contact NVC, please follow the instructions at https://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFG-J-gf-bre39OCnxi5EUk3RY9C A"> https://nvc.state.gov/ask . NVC may send questions, instructions, and status updates to your CEAC account. If we do this you will receive an email asking you to log into your CEAC account to review a message from NVC.

IMPORTANT: If you do not log into CEAC or communicate with NVC regarding this immigrant visa case for a period of one year, by law the Department of State must terminate your visa application.

Regards,
National Visa Center,
U.S. Department of State
http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFCnvZg-OrnML6nJzttAjeu_5ibT Q"> http://nvc.state.gov/ask

**NOTE: Please do not reply to this email. This is not a monitored account. If you have questions or need to get in touch with NVC, please follow the instructions at http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFCnvZg-OrnML6nJzttAjeu_5ibT Q"> http://nvc.state.gov/ask  to call or email us.**

Thư thứ hai 

From: National_Visa_Center@state.gov
To: NTRAN10@COMCAST.NETRTRAN10@COMCAST.NET
Sent: February 1, 2019 at 11:20 AM
Subject: Notice regarding your Immigrant Visa Case becoming Documentarily Qualified

Dear Thi Phuong Mai Le,

The National Visa Center (NVC) received all of the fees, forms, and documents that are required prior to attending an immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General overseas.

NVC will work with the U.S. Embassy/Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM to schedule an interview appointment for you. Once we have confirmed an interview date, we will send a notice to you, your petitioner and attorney (if applicable).

Please do NOT make any travel arrangements, sell property, or give up employment until you have received an immigrant visa from the U.S. Embassy/Consulate General.

The U.S. Embassy/Consulate General may require additional documentation at the time of the interview. Please visit https://nvc.state.gov/interview&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNHhN8_njG6FBXfm7omlIoUrnmxDx Q"> https://nvc.state.gov/interview  for information about immigrant visa interviews.

 

Regards,
National Visa Center,
U.S. Department of State
http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNEu7zeypvCDwePnaBycjQ-z-IBTm Q"> http://nvc.state.gov/ask

Case ID: HCM2009824123
Invoice ID:  

**NOTE: Please do not reply to this email. This is not a monitored account. If you have questions or need to get in touch with NVC, please follow the instructions at http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNEu7zeypvCDwePnaBycjQ-z-IBTm Q"> http://nvc.state.gov/ask  to call or email us.**

Mong được sự giúp đỡ của khahan 

Cảm ơn khahan nhiều 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
27/06/2019 8:37 am  
Posted by: D.D

Xin chào khahan,

Hồ sơ F4 của mình do chị (người bảo lãnh) đứng ra liên hệ nên mình chỉ biết có vậy thôi, vì mình xem thấy nhiều hồ sơ đến sau mà đã nhận giấy phỏng vấn rồi nên lo lắng không biết hồ sơ mình có vấn đề gì không 

Có 2 thư ở NVC gởi về mình gởi qua khahan xem có giúp đỡ giùm mình được không nhé .

From: National_Visa_Center@state.gov
To: NTRAN10@COMCAST.NETRTRAN10@COMCAST.NET
Sent: November 23, 2018 at 2:09 PM
Subject: Notice of Immigrant Visa Case Creation

Dear Phuong Mai Le,

Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center (NVC) received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General, and to schedule your interview appointment.

NVC is responsible for collecting any applicable fees, the Immigrant Visa Application, supporting civil documents, police certificate(s), Affidavits of Support, and financial documents prior to your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General. Do not mail documents to NVC, even if you received instructions to mail documents to NVC in the past.

You will need to log on to the Deparment of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov&source=gmail&ust=1561625563943000&usg=AFQjCNFxcmrYh_97mZa80qRkQFJKE12QV A"> https://ceac.state.gov  to pay fees, upload and submit documents, read messages from NVC, and check your case status. You can log into CEAC using the following unique NVC case number and Invoice Identification Number:

NVC Case Number: HCM2009824123
Invoice ID Number:  

 

You should keep this information available in a safe place as you will need it every time you log onto CEAC. Please keep in mind that you must use CEAC to provide NVC with the fees and documents that are required prior to your immigrant visa interview. We do not accept these by mail.

To begin processing your immigrant visa application, please take the following steps:

  1. Pay the Immigrant Visa Application fee and Affidavit of Support fee through CEAC
  2. Submit your visa application form through CEAC
  3. Collect the required financial documents, police certificate(s), and civil documents
  4. Scan and upload all of these documents to your CEAC account

 

You can find detailed instructions and frequently asked questions at https://nvc.state.gov/ceac&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNEGeOoEUdSxGhDoPXENszLVQT_8U A"> https://nvc.state.gov/ceac . After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM.

If you need to contact NVC, please follow the instructions at https://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFG-J-gf-bre39OCnxi5EUk3RY9C A"> https://nvc.state.gov/ask . NVC may send questions, instructions, and status updates to your CEAC account. If we do this you will receive an email asking you to log into your CEAC account to review a message from NVC.

IMPORTANT: If you do not log into CEAC or communicate with NVC regarding this immigrant visa case for a period of one year, by law the Department of State must terminate your visa application.

Regards,
National Visa Center,
U.S. Department of State
http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFCnvZg-OrnML6nJzttAjeu_5ibT Q"> http://nvc.state.gov/ask

**NOTE: Please do not reply to this email. This is not a monitored account. If you have questions or need to get in touch with NVC, please follow the instructions at http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625563944000&usg=AFQjCNFCnvZg-OrnML6nJzttAjeu_5ibT Q"> http://nvc.state.gov/ask  to call or email us.**

Thư thứ hai 

From: National_Visa_Center@state.gov
To: NTRAN10@COMCAST.NETRTRAN10@COMCAST.NET
Sent: February 1, 2019 at 11:20 AM
Subject: Notice regarding your Immigrant Visa Case becoming Documentarily Qualified

Dear Thi Phuong Mai Le,

The National Visa Center (NVC) received all of the fees, forms, and documents that are required prior to attending an immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General overseas.

NVC will work with the U.S. Embassy/Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM to schedule an interview appointment for you. Once we have confirmed an interview date, we will send a notice to you, your petitioner and attorney (if applicable).

Please do NOT make any travel arrangements, sell property, or give up employment until you have received an immigrant visa from the U.S. Embassy/Consulate General.

The U.S. Embassy/Consulate General may require additional documentation at the time of the interview. Please visit https://nvc.state.gov/interview&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNHhN8_njG6FBXfm7omlIoUrnmxDx Q"> https://nvc.state.gov/interview  for information about immigrant visa interviews.

 

Regards,
National Visa Center,
U.S. Department of State
http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNEu7zeypvCDwePnaBycjQ-z-IBTm Q"> http://nvc.state.gov/ask

Case ID: HCM2009824123
Invoice ID:  

**NOTE: Please do not reply to this email. This is not a monitored account. If you have questions or need to get in touch with NVC, please follow the instructions at http://nvc.state.gov/ask&source=gmail&ust=1561625525576000&usg=AFQjCNEu7zeypvCDwePnaBycjQ-z-IBTm Q"> http://nvc.state.gov/ask  to call or email us.**

Mong được sự giúp đỡ của khahan 

Cảm ơn khahan nhiều 

 

Nội dung 2 email trên (1 thông báo mở hồ sơ, 1 thông báo hồ sơ  đã hoàn tất complete). Vì vậy gia đình bạn cố gắng chờ xếp lịch phỏng vấn, trong thời gian sắp tới.


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
06/07/2019 2:33 pm  

Xin chào khahan 

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019.

Cho mình hỏi mình muốn gởi thêm một địa chỉ email của người được bảo lãnh cho NVC để khi nào có thư phỏng vấn mình chủ đông hơn vì lâu nay mọi thư từ liên hệ đều do người chị bảo lãnh lo,nay công việc chị nhiều nên sợ không theo dõi kịp thời, hồ sơ của gia đình mình đến nay cũng chưa nhận được thư phỏng vấn nên mình hơi lo,mong khahan hướng dẫn giúp 

Cảm ơn khahan nhiều 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
07/07/2019 8:02 am  
Posted by: D.D

Xin chào khahan 

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019.

Cho mình hỏi mình muốn gởi thêm một địa chỉ email của người được bảo lãnh cho NVC để khi nào có thư phỏng vấn mình chủ đông hơn vì lâu nay mọi thư từ liên hệ đều do người chị bảo lãnh lo,nay công việc chị nhiều nên sợ không theo dõi kịp thời, hồ sơ của gia đình mình đến nay cũng chưa nhận được thư phỏng vấn nên mình hơi lo,mong khahan hướng dẫn giúp 

Cảm ơn khahan nhiều .

Vậy địa chỉ email này là của ai? 

 NTRAN10@COMCAST.NETRTRAN10@COMCAST.NET


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
07/07/2019 11:43 am  

Chào khahan

Địa chỉ đó là của người chị(người bảo lãnh )

Còn địa chỉ của mình là lethiphuongmai10@gmail.com. vì mình không rành về giấy tờ nên mọi việc chị làm hết, đến lúc này mình thường xem hồ sơ của diễn đàn thấy nhiều hồ sơ đến sau mà đã nhận được  giấy phỏng vấn rồi nên mình sốt ruột và muốn chủ động hơn trong việc nhận thư phỏng vấn. Mong được sự giúp đỡ.  Cảm ơn khahan nhiều 

 

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
08/07/2019 8:56 am  
Posted by: D.D

Chào khahan

Địa chỉ đó là của người chị (người bảo lãnh).

Còn địa chỉ của mình là lethiphuongmai10@gmail.com. Vì mình không rành về giấy tờ nên mọi việc chị làm hết, đến lúc này mình thường xem hồ sơ của diễn đàn thấy nhiều hồ sơ đến sau mà đã nhận được  giấy phỏng vấn rồi nên mình sốt ruột và muốn chủ động hơn trong việc nhận thư phỏng vấn. Mong được sự giúp đỡ.  Cảm ơn khahan nhiều 

 

 

Bạn vào hỏi tình trạng hồ sơ, cũng như thiết lập việc liên hệ với NVC thông qua địa chỉ email của mình, và nên sử dụng 1 địa chỉ email cố định, không nên thay đổi để sau này NVC sẽ liên hệ với bạn khi cần.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC.

Ask NVC

Trong Type Your Question Below. Chọn câu: What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to you for taking note of my email address which is as follows: (Địa chỉ email).

Thank you very much for your attention.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

This post was modified 1 year ago by khahan

ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
09/07/2019 9:27 am  

Cảm ơn khahan nhiều 


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
23/07/2019 11:40 pm  

Xin chào khahan 

Khahan  cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình tính đến hôm nay là đã 14 năm 1tháng rồi mà vẫn chưa có giấy phỏng vấn (ngày ưu tiên 17/6/2005)vậy mình có cần phải liên hệ với NVC để hỏi tình trạng hồ sơ hay không hay vẫn cứ chờ và nếu liên hệ với NVC thì phải hỏi thế nào  xin nhờ khahan chỉ giúp 

Cảm ơn khahan nhiều 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
25/07/2019 1:25 pm  
Posted by: D.D

Xin chào khahan ,

khahan  cho mình hỏi tình trạng hồ sơ của gia đình mình tính đến hôm nay là đã 14 năm 1 tháng rồi mà vẫn chưa có giấy phỏng vấn (ngày ưu tiên 17/6/2005)vậy mình có cần phải liên hệ với NVC để hỏi tình trạng hồ sơ hay không hay vẫn cứ chờ và nếu liên hệ với NVC thì phải hỏi thế nào  xin nhờ khahan chỉ giúp. 

Cảm ơn khahan nhiều.

Bạn chờ khoảng tới ngày 15/08 nếu vẫn chưa nhận được thư mời phỏng vấn, thì post thông tin lên diễn đàn. Tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn cách liên hệ để hỏi ngày phỏng vấn. Vậy nhé bạn.


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
26/07/2019 6:59 am  

Cảm ơn khahan 


ReplyQuote
D.D
 D.D
(@d-d)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 8
21/08/2019 10:29 pm  

Xin chào khahan 

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019. Đến hôm nay mình vẫn chưa có giấy phỏng vấn,mình không biết hồ sơ mình có vấn đề gì không, theo kinh nghiệm của khahan thì lúc này mình phải làm sao để biết được tình trạng hồ sơ và có trường hợp nào giống mình không vậy. Mong nhờ khahan chỉ giúp cho, cảm ơn khahan nhiều 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
23/08/2019 12:15 am  
Posted by: D.D

Xin chào khahan 

Hồ sơ F4 của mình có Case Number:

HCM2009824123

Ngày ưu tiên: 17/06/2005

Ngày chấp thuận: 30/11/2009

Và hồ sơ completed vào ngày: 01/03/2019. Đến hôm nay mình vẫn chưa có giấy phỏng vấn,mình không biết hồ sơ mình có vấn đề gì không, theo kinh nghiệm của khahan thì lúc này mình phải làm sao để biết được tình trạng hồ sơ và có trường hợp nào giống mình không vậy. Mong nhờ khahan chỉ giúp cho, cảm ơn khahan nhiều 

Nếu hồ sơ bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong, thì bạn nên chủ động liên hệ với NVC để hỏi ngày phỏng vấn.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC.

Ask NVC

Trong Type Your Question Below. Chọn câu: What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này. 

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: