Hồ sơ F4-HCM2009786219*  

  RSS

AnMNguyen
(@anmnguyen)
New Member
Joined: 10 months ago
Posts: 4
04/04/2019 3:12 pm  

Xin chào anh chị,

Hồ sơ của gia đình tôi có thông tin như sau:

Priority Date: 08/08/2006

Notice Date: 16/10/2009.

Hiện NBL đã nghỉ hưu, và cũng có thu nhập, nhưng NBL nói là do thu nhập <40.000 nên không khai thuế. Nhưng NBL nói là chắc chắn trên 22.000.
Theo thông tin được biết là phải khai thuế thì mới có Tax return transcript.
Câu hỏi của em là: nếu chỉ có tax return transcript 2018 được không? và có cần xin tax của 2017?
Do hồ sơ cũng sắp mở nên cho em xin hỏi thêm là NBL cần chuẩn bị các giấy khác như là chứng minh tài sản (ngân hàng, nhà cửa, ...) không?
Ngoài ra hiện nhà em có nên đi làm LLTP trước không? Và làm thì khoảng bao lâu sẽ có ạ. Vì sợ làm sớm sẽ hết hạn.
Các giấy tờ của NĐBL thì có cần dịch thuật công chứng không? vd như giấy khai sinh, ...
Hiện chồng của NĐBL đã mất vậy khi nộp hồ sơ sẽ phải gửi cả giấy kết hôn và chứng tử?

NĐBL hiện đã trên 65 tuổi và chỉ có thể đi 1 mình vì con cũng đã quá 21 theo CSPA. Vậy có cần chứng minh tài sản ở VN không?

Chân thành cảm ơn anh chị.

 

 

This topic was modified 10 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
05/04/2019 5:36 pm  
Posted by: AnMNguyen

Xin chào anh chị,

Hồ sơ của gia đình tôi có thông tin như sau:

Priority Date: 08/08/2006

Notice Date: 16/10/2009.

Hiện NBL đã nghỉ hưu, và cũng có thu nhập, nhưng NBL nói là do thu nhập <40.000 nên không khai thuế. Nhưng NBL nói là chắc chắn trên 22.000.
Theo thông tin được biết là phải khai thuế thì mới có Tax return transcript.
Câu hỏi của em là: nếu chỉ có tax return transcript 2018 được không? và có cần xin tax của 2017?
Do hồ sơ cũng sắp mở nên cho em xin hỏi thêm là NBL cần chuẩn bị các giấy khác như là chứng minh tài sản (ngân hàng, nhà cửa, ...) không?
Ngoài ra hiện nhà em có nên đi làm LLTP trước không? Và làm thì khoảng bao lâu sẽ có ạ. Vì sợ làm sớm sẽ hết hạn.
Các giấy tờ của NĐBL thì có cần dịch thuật công chứng không? vd như giấy khai sinh, ...
Hiện chồng của NĐBL đã mất vậy khi nộp hồ sơ sẽ phải gửi cả giấy kết hôn và chứng tử?

NĐBL hiện đã trên 65 tuổi và chỉ có thể đi 1 mình vì con cũng đã quá 21 theo CSPA. Vậy có cần chứng minh tài sản ở VN không?

Chân thành cảm ơn anh chị.

Chào AnMNguyen,

Bảo trợ Tài chánh, bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/taichanh/

Các giấy tờ nộp cho NVC, người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần thực hiện, xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/forum/huongdancanthiet/huong-dan-cach-sap-xep-giay-to-nop-nvc/

Ngoài ra NVC đã thay đổi các gửi giấy tờ phải bằng hình thức online, xem ở đây:

http://vietditru.org/diendan/huong-dan-can-thiet/huong-dan-moi-cach-nop-ho-so-online-gui-nvc/#post-1957

 

 

 

 


ReplyQuote
AnMNguyen
(@anmnguyen)
New Member
Joined: 10 months ago
Posts: 4
05/04/2019 10:52 pm  

Dạ. Em cảm ơn.

Nhưng em muốn hỏi là có cần Tax return transcript của 2017 không. Vì hiện tại nhà em bên Mỹ nói sẽ cố gắng làm Tax của 2018 thôi và cũng sắp closed của 2018.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
05/04/2019 11:56 pm  
Posted by: AnMNguyen

Dạ. Em cảm ơn.

Nhưng em muốn hỏi là có cần Tax return transcript của 2017 không. Vì hiện tại nhà em bên Mỹ nói sẽ cố gắng làm Tax của 2018 thôi và cũng sắp closed của 2018.

 

Thường thì 1 hồ sơ Bảo trợ tài chánh thì phải có giấy thuế 3 năm liền kề.


ReplyQuote
AnMNguyen
(@anmnguyen)
New Member
Joined: 10 months ago
Posts: 4
07/06/2019 7:43 am  

Em vừa nhận mail này nhưng trước đó chưa nhận được Thư mở. Nhà em em là người lập mail với NVC nên không lọt mail được. Em nên chờ 2 ngày để họ gửi mail hay sao ạ? 

Nội dung mail của NVC khi em hỏi Invoice number:

RE: Ask NVC - Inquiry Form

Dear Sir/Madam:

 

We included the Invoice ID number as part of your Welcome Letter. To protect the privacy of all visa applicants, we will resend this letter to all case parties on file, such as the:

 

Petitioner,

Principal Applicant, or

Attorney of Record/Third Party (if applicable).

 

If you have an email on file, we will send this letter to you electronically within two business days. Please be sure to check your spam or junk folders. Otherwise, we will send it by physical mail within two weeks.

 

If you have recently moved or changed your address, please update your contact information by doing the following:

 

To update your physical address, please send your updates to us through our Public Inquiry Form athttps://nvc.state.gov/inquiry&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNGeOje29UmM7i0Z1dMFb54sSdOCI w"> https://nvc.state.gov/inquiry .

 

To update your email address and file directly, log on tohttps://ceac.state.gov&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNG-Y521iPIOzyy4erac2t_wRVOYf w"> https://ceac.state.gov .

 

Note: If you are unable to update your email, or if you are not a case party listed above, please contact another representative for this case to obtain a copy of the letter.

Xin cảm ơn anh/chị. Chúc anh chị ngày mới đầy năng lượng!


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
07/06/2019 9:02 am  
Posted by: AnMNguyen

Em vừa nhận mail này nhưng trước đó chưa nhận được Thư mở. Nhà em em là người lập mail với NVC nên không lọt mail được. Em nên chờ 2 ngày để họ gửi mail hay sao ạ? 

Nội dung mail của NVC khi em hỏi Invoice number:

RE: Ask NVC - Inquiry Form

Dear Sir/Madam:

We included the Invoice ID number as part of your Welcome Letter. To protect the privacy of all visa applicants, we will resend this letter to all case parties on file, such as the:

Petitioner,

Principal Applicant, or

Attorney of Record/Third Party (if applicable).

If you have an email on file, we will send this letter to you electronically within two business days. Please be sure to check your spam or junk folders. Otherwise, we will send it by physical mail within two weeks.

If you have recently moved or changed your address, please update your contact information by doing the following:

To update your physical address, please send your updates to us through our Public Inquiry Form athttps://nvc.state.gov/inquiry&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNGeOje29UmM7i0Z1dMFb54sSdOCI w"> https://nvc.state.gov/inquiry .

To update your email address and file directly, log on tohttps://ceac.state.gov&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNG-Y521iPIOzyy4erac2t_wRVOYf w"> https://ceac.state.gov .

Note: If you are unable to update your email, or if you are not a case party listed above, please contact another representative for this case to obtain a copy of the letter.

Xin cảm ơn anh/chị. Chúc anh chị ngày mới đầy năng lượng!

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Chúng tôi đã bao gồm số ID Hóa đơn như một phần của Thư chào mừng của bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người xin thị thực, chúng tôi sẽ gửi lại bức thư này cho tất cả các bên tham gia hồ sơ, chẳng hạn như:

Người khởi kiện,

Người nộp đơn chính, hoặc

Luật sư của hồ sơ/bên thứ ba (nếu có).

Nếu bạn có email trong hồ sơ, chúng tôi sẽ gửi thư này cho bạn bằng điện tử trong vòng hai ngày làm việc. Hãy chắc chắn kiểm tra thư mục rác hoặc thư rác của bạn. Nếu không, chúng tôi sẽ gửi nó bằng thư vật lý trong vòng hai tuần.

Nếu gần đây bạn đã di chuyển hoặc thay đổi địa chỉ của bạn, vui lòng cập nhật thông tin liên lạc của bạn bằng cách làm như sau:

Để cập nhật địa chỉ vật lý của bạn, vui lòng gửi thông tin cập nhật của bạn cho chúng tôi thông qua Biểu mẫu yêu cầu công khai của chúng tôi at https://nvc.state.gov/inquiry&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNGeOje29UmM7i0Z1dMFb54sSdOCI  w">  https://nvc.state.gov/inquiry  .

Để cập nhật trực tiếp địa chỉ email và tệp của bạn, hãy đăng nhập vào to https://ceac.state.gov&source=gmail&ust=1559949216374000&usg=AFQjCNG-Y521iPIOzyy4erac2t_wRVOYf  w">  https://ceac.state.gov  .

Lưu ý: Nếu bạn không thể cập nhật email của mình hoặc nếu bạn không phải là một trường hợp được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với đại diện khác cho trường hợp này để có được một bản sao của bức thư.

Bạn cần đọc kỷ nội dung trên của NVC, và thực hiện đúng theo hướng dẫn.


ReplyQuote
AnMNguyen
(@anmnguyen)
New Member
Joined: 10 months ago
Posts: 4
07/06/2019 5:31 pm  

Dạ. Ý là em vẫn chưa nhận được Welcome letter. Trong khi NVC nói đã đính kèm Invoice rồi.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
07/06/2019 9:27 pm  
Posted by: AnMNguyen

Dạ. Ý là em vẫn chưa nhận được Welcome letter. Trong khi NVC nói đã đính kèm Invoice rồi.

Nếu chưa nhận được Welcome letter, thì bạn phải chịu khó chờ.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: