Hồ sơ F4-WAC1190488635  

  RSS

bich.architect
(@bich-architect)
New Member
Joined: 7 months ago
Posts: 1
12/01/2020 9:50 am  

Xin chào Vietditru, em có câu hỏi như sau nhờ Vietditru giải đáp cho em ạ.

Em có hồ sơ bảo lãnh diện F4

USCIS Receipt Number: WAC1190488635
Receipt Date: June 17, 2011
Priority Date: June 17, 2011
Notice Date: June 20, 2011.

Hiện hồ sơ của em vẫn chưa được approved, xin cho em hỏi hồ sơ này khi nào được approved ạ.

Em xin chân thành cảm ơn ạ.

 

 

This topic was modified 16 hours ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1251
14/01/2020 3:24 pm  
Posted by: bich.architect

Xin chào Vietditru, em có câu hỏi như sau nhờ Vietditru giải đáp cho em ạ.

Em có hồ sơ bảo lãnh diên F4

USCIS receipt number: WAC1190488635
Receipt Date: June 17, 2011
Priority Date: June 17, 2011
Notice Date: June 20, 2011

Hiện hồ sơ của em vẫn chưa đươc approved, xin cho em hỏi hồ sơ này khi nào được approved ạ.

Em xin chân thành cảm ơn ạ.

Chào bich.architect,

Không thể đoán chính xác được thời gian, vì tùy thuộc vào trường hợp của mỗi hồ sơ khác nhau.

Bạn nói với người bảo lãnh liên hệ với USCIS theo số này để hỏi. Phone: 1-800-375-5283.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: