Hồ sơ F4-HCM2009743203*  

  RSS

MrLy
 MrLy
(@mrly)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 2
13/02/2018 11:45 am  

Chào Bạn, nhờ bạn xác định dùm mình ngày Approval Date và tính dùm con mình có thể theo gia đình khi hồ sơ đến không?
Hồ sơ F4
1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 11 sep 2006
2/. Ngày chấp thuận Approval Date.     ???

Received Date: 11/09/2006.

Notice Date : 18/09/2006.

3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA: 17/10/1999.
4/. Số biên nhận Receipt number (do USCIS cấp): WAC0627351628.
5/. Số hồ sơ Case Number HCM (do NVC cấp): HCM2009743203.
Cám ơn Bạn.


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1244
14/02/2018 10:57 pm  
Posted by: MrLy

Chào Bạn, nhờ bạn xác định dùm mình ngày Approval Date và tính dùm con mình có thể theo gia đình khi hồ sơ đến không?
Hồ sơ F4
1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 11 sep 2006
2/. Ngày chấp thuận Approval Date.     ???

Received Date: 11/09/2006.

Notice Date : 18/09/2006.

3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA: 17/10/1999.
4/. Số biên nhận Receipt number (do USCIS cấp): WAC0627351628.
5/. Số hồ sơ Case Number HCM (do NVC cấp): HCM2009743203.
Cám ơn Bạn.

Chào MrLy,

Bạn xem lại ngày NVC cấp số hồ sơ Case Number HCM là ngày, tháng, năm nào? post thông tin lên đây. Rồi sẽ được giúp.


ReplyQuote
MrLy
 MrLy
(@mrly)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 2
17/02/2018 4:33 pm  

Chào Khahan mình có nhận được Mail trả lời của NVC báo hồ sơ mình đã có số HCM2009743203 nhưng mình không thấy ngày cấp số HCM (bạn có thể huong dẩn mình xem ngày cấp ở đâu không?).


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1244
18/02/2018 8:20 am  
Posted by: MrLy

Chào Khahan mình có nhận được Mail trả lời của NVC báo hồ sơ mình đã có số HCM2009743203 nhưng mình không thấy ngày cấp số HCM (bạn có thể huong dẩn mình xem ngày cấp ở đâu không?).

Bạn xem để biết thế nào là ngày ưu tiên và ngày chấp thuận, ở đây:

http://vietditru.org/forum/huongdancanthiet/ngay-uu-tien-ngay-chap-thuan


ReplyQuote

Leave a reply


Share: