Hồ sơ F3-HCM2005784085  

  RSS

HuynhNhu
(@huynhnhu)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 2
06/12/2017 6:38 pm  

 Tôi là đương đơn chính của hồ sơ HCM 2005784085.

Hiện chúng tôi đã nhận được thư mời phỏng vấn từ hai tháng trước, ngày phỏng vấn là 11/12/2017.

Trên thư mời phỏng vấn có cả tên của vợ chồng tôi cùng 2 con của tôi, cháu lớn sinh ngày 20/11/1995.

Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cùng với chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho buổi phỏng vấn, nhưng ngày 05/12/2017 vừa qua tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ Lãnh sự quán, họ thông báo rằng con gái tôi, tức cháu lớn, hiện đã vượt quá 21 tuổi quy định, và không được tham dự buổi phỏng vấn.

Tôi nên làm gì lúc này, và tại sao tên cháu vẫn có trên thư mời phỏng vấn? Xin giúp tôi giải thích, chân thành cám ơn. 


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1163
06/12/2017 7:22 pm  
Posted by: HuynhNhu

 Tôi là đương đơn chính của hồ sơ HCM 2005784085.

Hiện chúng tôi đã nhận được thư mời phỏng vấn từ hai tháng trước, ngày phỏng vấn là 11/12/2017.

Trên thư mời phỏng vấn có cả tên của vợ chồng tôi cùng 2 con của tôi, cháu lớn sinh ngày 20/11/1995.

Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cùng với chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho buổi phỏng vấn, nhưng ngày 05/12/2017 vừa qua tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ Lãnh sự quán, họ thông báo rằng con gái tôi, tức cháu lớn, hiện đã vượt quá 21 tuổi quy định, và không được tham dự buổi phỏng vấn.

Tôi nên làm gì lúc này, và tại sao tên cháu vẫn có trên thư mời phỏng vấn? Xin giúp tôi giải thích, chân thành cám ơn. 

Chào HuynhNhu,

Bạn cần cung cấp cho tôi về thông tin hồ sơ của mình.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

Để tôi tính tuổi CSPA xem con bạn còn nằm trong độ tuổi hay không? Nếu còn đủ tuổi CSPA tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn cách khiếu nại tuổi CSPA ở LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, gấp nhe bạn vì hồ sơ của gia đình bạn đã cận ngày phỏng vấn rồi.


ReplyQuote
HuynhNhu
(@huynhnhu)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 2
06/12/2017 11:55 pm  

Ngay uu tien Priority Date 26 Aug 2005

Xin cam on


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1163
07/12/2017 12:42 pm  
Posted by: HuynhNhu

Ngay uu tien Priority Date 26 Aug 2005

Xin cam on

Cần phải có ngày chấp thuận Approval Date, thì mới có thể tính chính xác tuổi CSPA được.

P/s: Lần sau post bài bạn cần lưu ý, phải có dấu đầy đủ, vì đây là quy định chung của diễn đàn.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: