Hồ sơ F2B-HCM2013797080*  

Page 1 / 2 Next
  RSS

duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
13/04/2018 11:43 am  

Xin chào diễn đàn, diễn đàn xem giúp hồ sơ của mình hiện đang ở trong giai đoạn nào rồi mà sao mình chưa nhận được email của NVC.

Priority Date: 13Oct2011

Case Number: HCM2013797080.

Nhân tiện topic cũ của mình đang ở bên forum cũ nhưng mình không biết làm sao để chuyển sang forum mới.

Cám ơn diễn đàn. 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
13/04/2018 12:00 pm  
Posted by: duynguyen6687

Xin chào diễn đàn, diễn đàn xem giúp hồ sơ của mình hiện đang ở trong giai đoạn nào rồi mà sao mình chưa nhận được email của NVC.

Priority Date: 13Oct2011

Case Number: HCM2013797080.

Nhân tiện topic cũ của mình đang ở bên forum cũ nhưng mình không biết làm sao để chuyển sang forum mới.

Cám ơn diễn đàn. 

Chào duynmguyen6687,

Đây là topic cũ của bạn, tôi đưa vào đây để tiện việc theo dõi tiến trình hồ sơ một cách liên tục.

http://vietditru.org/forum/visa-f2a-f2b/f2b-duynguyen87/

Hồ sơ bạn hiện tại đang vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Hiện nay diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 15/05/2011, hồ sơ này có ngày ưu tiên 13/10/2011, chưa đến lượt đáo hạn, nên bạn phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
13/04/2018 12:38 pm  

Cám ơn Khahan.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
13/04/2018 12:57 pm  

Cho mình hỏi thêm điều này là khi đọc về tiến trình mở hồ sơ thì thấy rằng trước 6 tháng dựa vào ngày ưu tiên với lịch visa bulletin thì NVC sẽ gửi email hướng dẫn các bước làm thủ tục giấy tờ để nộp cho họ. Vậy mình có phải hỏi NVC ngay lúc này không?

Cám ơn diễn đàn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
13/04/2018 5:38 pm  
Posted by: duynguyen6687

Cho mình hỏi thêm điều này là khi đọc về tiến trình mở hồ sơ thì thấy rằng trước 6 tháng dựa vào ngày ưu tiên với lịch visa bulletin thì NVC sẽ gửi email hướng dẫn các bước làm thủ tục giấy tờ để nộp cho họ. Vậy mình có phải hỏi NVC ngay lúc này không?

Cám ơn diễn đàn.

Thường mỗi tháng lịch visa hàng tháng của NVC có đăng tải trên diễn đàn. Trong đó có ngày xem xét, và ngày mở hồ sơ. Bạn theo dõi lịch này khi nào thấy đến ngày ưu tiên của hồ sơ bạn, thì phải chủ động liên hệ với NVC để hỏi.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
14/04/2018 12:01 am  

cám ơn Khahan


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
15/04/2018 12:06 pm  

Chào diễn đàn chào Khahan, mình vào website NVC thì thấy ngày xem xét còn ngày mở hồ sơ thì chưa tìm ra, mong Khahan chỉ giùm mình, cám ơn diễn đàn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
15/04/2018 12:49 pm  
Posted by: duynguyen6687

Chào diễn đàn chào khahan, mình vào website NVC thì thấy ngày xem xét còn ngày mở hồ sơ thì chưa tìm ra, mong khahan chỉ giùm mình, cám ơn diễn đàn.

Lịch visa hàng tháng có trong trang web của NVC.

Bạn xem ở đây:

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2018/visa-bulletin-for-may-2018.html

A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

(Bảng A là lịch visa diễn biến hàng tháng).

Hiện tại lịch visa tháng 05/2018.

F2B đang xem xét đến trước ngày 15/05/2011.

B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS

(Bảng B là lịch mở hồ sơ).

Hiện tại lịch visa tháng 05/2018.

F2B đang mở hồ sơ đến trước ngày 08/09/2011.

Tôi hướng dẫn, và giải thích như thế chắc là bạn đã hiểu rồi chứ?


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
16/04/2018 7:55 am  

mình hiểu rồi cám ơn Khahan


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
21/06/2018 9:41 am  

Chào khahan, cho mình hỏi hiện tại tình trạng hồ sơ của mình thế nào rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy NVC thông báo gì cả mình lo quá. 

Trong tháng 4/2018 mình có liên hệ NVC để hỏi thì họ gửi cho mình cái này 

Dear Sir/Madam:

Due to the numerical limitations on immigrant visa issuance prescribed by law, this petition is not eligible for further processing at this time. The NVC will keep this petition until an immigrant visa becomes available. The petitioner, principal applicant, or attorney of record will be notified when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. For additional information, review the explanation of numerical limitations on immigrant visa issuance below.

EXPLANATION OF NUMERICAL LIMITATIONS ON IMMIGRANT VISA ISSUANCE:

Immigrant visa processing is governed by the Immigration and Nationality Act (INA) of 1952, as amended, which controls priority dates and the number of immigrant visas that can be issued under certain preference categories. To establish which petitions are eligible for visas, the Department of State issues a monthly publication called the Visa Bulletin.

The Visa Bulletin provides a list of cut-off dates that are used to ensure the number of immigrant visas issued each year does not exceed the legal limit established in the INA. Cut-off dates are categorized by foreign state of chargeability and preference category. Only a petition with a priority date that is earlier than the cut-off date is eligible for a visa and consular processing. Please note this petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category can be found at the end of this correspondence. 

The NVC may begin processing this petition prior to a visa number becoming available per the current edition of the Visa Bulletin. This allows ample time for the petitioner and applicant(s) to obtain and submit all required fees, forms, and documents. This petition, however, will not be eligible for an immigrant visa interview until its priority date is earlier than the cut-off date established in the current edition of the Visa Bulletin

To determine the cut-off date and which priority dates are current and ready for consular processing please review the current edition of the Visa Bulletin by visiting the following website:

usvisas.state.gov/visabulletin

To be placed on an email subscription list to receive the monthly Visa Bulletin please send an email to listserv@calist.state.gov , with the following statement:

Subscribe Visa-Bulletin First name/Last name

(example: Subscribe Visa-Bulletin John Doe)

You may also call our pre-recorded cut-off date announcement at (202) 485-7699.

Additional questions regarding Visa Bulletin related items may be submitted to the following email address: visabulletin@state.gov

Bây giờ mình phải làm gì ?  mong khahan chỉ giùm mình. Cám ơn.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
21/06/2018 10:30 am  
Posted by: duynguyen6687

Chào khahan, cho mình hỏi hiện tại tình trạng hồ sơ của mình thế nào rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy NVC thông báo gì cả mình lo quá. 

Trong tháng 4/2018 mình có liên hệ NVC để hỏi thì họ gửi cho mình cái này 

Dear Sir/Madam:

Due to the numerical limitations on immigrant visa issuance prescribed by law, this petition is not eligible for further processing at this time. The NVC will keep this petition until an immigrant visa becomes available. The petitioner, principal applicant, or attorney of record will be notified when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. For additional information, review the explanation of numerical limitations on immigrant visa issuance below.

EXPLANATION OF NUMERICAL LIMITATIONS ON IMMIGRANT VISA ISSUANCE:

Immigrant visa processing is governed by the Immigration and Nationality Act (INA) of 1952, as amended, which controls priority dates and the number of immigrant visas that can be issued under certain preference categories. To establish which petitions are eligible for visas, the Department of State issues a monthly publication called the Visa Bulletin.

The Visa Bulletin provides a list of cut-off dates that are used to ensure the number of immigrant visas issued each year does not exceed the legal limit established in the INA. Cut-off dates are categorized by foreign state of chargeability and preference category. Only a petition with a priority date that is earlier than the cut-off date is eligible for a visa and consular processing. Please note this petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category can be found at the end of this correspondence. 

The NVC may begin processing this petition prior to a visa number becoming available per the current edition of the Visa Bulletin. This allows ample time for the petitioner and applicant(s) to obtain and submit all required fees, forms, and documents. This petition, however, will not be eligible for an immigrant visa interview until its priority date is earlier than the cut-off date established in the current edition of the Visa Bulletin

To determine the cut-off date and which priority dates are current and ready for consular processing please review the current edition of the Visa Bulletin by visiting the following website:

usvisas.state.gov/visabulletin

To be placed on an email subscription list to receive the monthly Visa Bulletin please send an email to listserv@calist.state.gov , with the following statement:

Subscribe Visa-Bulletin First name/Last name

(example: Subscribe Visa-Bulletin John Doe)

You may also call our pre-recorded cut-off date announcement at (202) 485-7699.

Additional questions regarding Visa Bulletin related items may be submitted to the following email address: visabulletin@state.gov

Bây giờ mình phải làm gì ?  mong khahan chỉ giùm mình. Cám ơn.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Tôi chỉ tóm gọn những ý chính để bạn dễ hiểu.

Do các hạn chế về số lượng phát hành thị thực nhập cư theo quy định của pháp luật, đơn yêu cầu này không đủ điều kiện để tiếp tục xử lý tại thời điểm này. NVC sẽ giữ bản kiến ​​nghị này cho đến khi có thị thực nhập cư. Người khởi kiện, người nộp đơn chính, hoặc luật sư hồ sơ sẽ được thông báo khi đơn yêu cầu này đủ điều kiện để tiếp tục xử lý. Người nộp đơn chính không nên thực hiện bất kỳ kế hoạch cụ thể nào như xử lý tài sản, từ bỏ công việc, hoặc sắp đặt việc đi lại vào lúc này.

Hiện tại bạn không cần làm gì cả, mà cố gắng chờ thêm thời gian nữa.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
21/06/2018 11:48 am  

cám ơn Khahan, vì mình thấy trên visa bulletin đang mở hồ sơ trước 08/01/2012 mà ngày ưu tiên của mình là 13/10/2011 đến giờ chưa thấy NVC thông báo còn ngày đáo hạn chỉ khoảng 2 tháng nửa là đến nên mình rất lo.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
14/07/2018 9:51 am  

Chào Khahan, hôm qua đã có lịch visa tháng 8 của f2b là 22/10/2011 rồi nhưng sao tới giờ mình vẫn chưa nhận được thông tin gì từ NVC hết, ngày ưu tiên của mình là 13/10/2011. Mong Khahan giúp mình.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
14/07/2018 11:12 am  
Posted by: duynguyen6687

Chào khahan, hôm qua đã có lịch visa tháng 8 của F2B là 22/10/2011 rồi nhưng sao tới giờ mình vẫn chưa nhận được thông tin gì từ NVC hết, ngày ưu tiên của mình là 13/10/2011. Mong khahan giúp mình.

Hiện tại hồ sơ của bạn vẫn chưa nhận được thông báo mở từ NVC đúng không? Nếu chưa thì post thông tin lên đây cho tôi biết, tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn cách liên hệ với NVC để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Vậy nhé bạn.


ReplyQuote
duynguyen6687
(@duynguyen6687)
Active Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 17
14/07/2018 11:58 am  

Chào Khahan, đúng là mình chưa nhận được thông báo mở từ NVC. thông tin của mình là HCM2013797080 diện f2b, ngày ưu tiên 13/10/2011. Bây giờ mình phải làm gì?


ReplyQuote
Page 1 / 2 Next

Leave a reply


  
Share: