duynguyen6687
duynguyen6687
Group: Registered
Joined: 2017/02/02
Active Member
1
cám ơn bạn

In forum VISA F2A & F2B

7 months ago
Nhưng mình đã nộp form 1040 thuế 2017 rồi và nvc đã accept. ...

In forum VISA F2A & F2B

7 months ago
Chào Khahan và diễn đàn, mình vừa nhận được 2 bức thư của nv...

In forum VISA F2A & F2B

7 months ago
Cám ơn Khahan, mình ghi theo cách 06/June/1987 đã được rồi.

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
Mình nhập  06/06/1987 - jun/06/1987 - 06/jun/1987  không có ...

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
Cám ơn Khahan nhưng mình gặp vấn đề với mục the principal ap...

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
Chào Khahan, cái trang web để viết đơn hỏi NVC lần này khác ...

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
Chào Khahan, đúng là mình chưa nhận được thông báo mở từ NVC...

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
Chào Khahan, hôm qua đã có lịch visa tháng 8 của f2b là 22/1...

In forum VISA F2A & F2B

9 months ago
cám ơn Khahan, vì mình thấy trên visa bulletin đang mở hồ sơ...

In forum VISA F2A & F2B

10 months ago
Chào khahan, cho mình hỏi hiện tại tình trạng hồ sơ của mình...

In forum VISA F2A & F2B

10 months ago
mình hiểu rồi cám ơn Khahan

In forum VISA F2A & F2B

1 year ago
Chào diễn đàn chào Khahan, mình vào website NVC thì thấy ngà...

In forum VISA F2A & F2B

1 year ago
cám ơn Khahan

In forum VISA F2A & F2B

1 year ago
Cho mình hỏi thêm điều này là khi đọc về tiến trình mở hồ sơ...

In forum VISA F2A & F2B

1 year ago
Page 1 / 2
Share: