Hồ sơ F2B-HCM2014641029*  

Page 2 / 2
  RSS

khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
26/04/2019 10:05 pm  
Posted by: Pupu

@kha han: em không hiểu tại sao tên bé con của em có trong thư mời phỏng vấn mà trên hệ thống lại không thấy tên, có thể hỏi lại NVC được không ạ?

 

Có tên trong thư mời phỏng vấn vậy là được rồi. Nhiều khi trang web của NVC họ chưa update cập nhật kịp thời.

 


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 14
08/05/2019 2:21 pm  

@kha han : cho em hỏi là em đã update hồ sơ theo như giấy xanh đã ghi cho hệ thống NVC hơn 10 ngày rồi, em có đăng nhập vô để xem thì thấy hiện hộp thoại ready là gì, là NVC đã xem và chấp thuận hồ sơ em đã update chưa hay phải chờ NVC email confirm lại.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
08/05/2019 3:25 pm  
Posted by: Pupu

@khahan: cho em hỏi là em đã update hồ sơ theo như giấy xanh đã ghi cho hệ thống NVC hơn 10 ngày rồi, em có đăng nhập vô để xem thì thấy hiện hộp thoại ready là gì, là NVC đã xem và chấp thuận hồ sơ em đã update chưa hay phải chờ NVC email confirm lại.

 

Ở những bài post trước, thì theo các thông tin trên là hồ sơ của bạn đã nhận được thư mời phỏng vấn rồi mà.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 14
08/05/2019 4:42 pm  

@kha han: nhưng khi đi phỏng vấn thì em nhận được giấy xanh báo là trên hệ thống chưa cập nhật hồ sơ em bé mặc dù đã có Ds260 của em bé đi theo, và giấy xanh đề nghị em bổ túc, sau đó em đã bổ túc đầy đủ như giấy xanh rồi và vào NVC thì thấy để là ready.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
08/05/2019 5:27 pm  
Posted by: Pupu

@khahan: nhưng khi đi phỏng vấn thì em nhận được giấy xanh báo là trên hệ thống chưa cập nhật hồ sơ em bé mặc dù đã có DS-260 của em bé đi theo, và giấy xanh đề nghị em bổ túc, sau đó em đã bổ túc đầy đủ như giấy xanh rồi và vào NVC thì thấy để là ready.

Ready = Sẵn sàng.

Vì hồ sơ bạn nhận giấy xanh bổ túc, nên họ phải có thời gian xem xét lại.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 14
08/05/2019 6:05 pm  

@kha han: vậy em sẽ chờ email confirm của họ đúng không? Em cám ơn sự tư vấn của chị.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
09/05/2019 8:24 am  
Posted by: Pupu

@khahan: vậy em sẽ chờ email confirm của họ đúng không? Em cám ơn sự tư vấn của chị.

Đúng vậy! Bạn cố gắng chờ thêm thời gian nữa.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 14
15/05/2019 9:53 am  

Your case is ready for your interview when scheduled at the U.S. Consular section. If you have already scheduled an appointment for an interview, please prepare your documents as directed in your appointment letter and appear at the consulate on the appointed date and time. Otherwise, please wait until you have been notified of your interview appointment. Additional information about how Immigrant Visa interview appointments are scheduled can be found at: 

 

@kha han: sau khi update hồ sơ thì em check visa status thấy hiện hộp thoại ready là sao ạ? Hồ sơ của em đã được duyệt chưa và em có thể đem lại bộ phận thị thực định cư nộp hay cờ email confirm ạ.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
15/05/2019 11:23 am  
Posted by: Pupu

Your case is ready for your interview when scheduled at the U.S. Consular section. If you have already scheduled an appointment for an interview, please prepare your documents as directed in your appointment letter and appear at the consulate on the appointed date and time. Otherwise, please wait until you have been notified of your interview appointment. Additional information about how Immigrant Visa interview appointments are scheduled can be found at: 

@kha han: sau khi update hồ sơ thì em check visa status thấy hiện hộp thoại ready là sao ạ? Hồ sơ của em đã được duyệt chưa và em có thể đem lại bộ phận thị thực định cư nộp hay cờ email confirm ạ.

Nội dung trên thông báo như sau:

Trường hợp của bạn đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn của bạn khi được lên lịch tại phần Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Nếu bạn đã lên lịch một cuộc hẹn cho một cuộc phỏng vấn, xin vui lòng chuẩn bị các tài liệu của bạn theo chỉ dẫn trong thư hẹn của bạn và xuất hiện tại lãnh sự quán vào ngày và giờ đã hẹn. Nếu không, xin vui lòng chờ cho đến khi bạn đã được thông báo về cuộc hẹn phỏng vấn của bạn. Thông tin bổ sung về cách các cuộc hẹn phỏng vấn Visa Di dân được lên lịch có thể được tìm thấy tại:

Bạn cần đọc kỷ nội dung trên và thực hiện đúng theo yêu cầu của họ.

 


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 14
15/05/2019 11:36 am  

@kha han: em nhận giấy xanh OF-194 không có hẹn ngày bổ túc vậy sau khi nộp giấy tờ lên hệ thống và em mang giấy tờ trực tiếp đến nộp tại bộ phận thị thực định cư được không?


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 988
15/05/2019 11:51 am  
Posted by: Pupu

@khahan: em nhận giấy xanh OF-194 không có hẹn ngày bổ túc vậy sau khi nộp giấy tờ lên hệ thống và em mang giấy tờ trực tiếp đến nộp tại bộ phận thị thực định cư được không?

Nếu muốn bạn cần phải liên hệ với LSQ để hỏi.

 


ReplyQuote
Page 2 / 2

Leave a reply


Share: