Hồ sơ F2B-HCM2014641029*  

Page 1 / 2
  RSS

Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
01/08/2018 4:04 pm  

Xin chào cả nhà, em có một số thắc mắc nhờ cả nhà giúp đỡ:

Case Number:
HCM2014641029

Principal Name:
QUYNH TRUC HOANG THAI

PD: 19/10/2011.

1. Hiện tại em thấy trong tháng 8 đã đến này đáo hạn visa nhưng em vẫn chưa thấy giấy báo gửi về để làm các thủ tục cần thiết, và em đã gửi email cho NVC để hỏi về case của em thì được NVC trả lời như sau:

Dear Sir/Madam:

Your case is in the transition of processing electronically through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov/iv . Your petition will process as part of our online Consular Electronic Application Center (CEAC) Processing, as soon as this step is complete.

Unfortunately, we cannot make additional updates at this time. We suggest that you begin reviewing NVC's online CEAC Processing guidelines on our website https://nvc.state.gov/ceac . We highly recommend you review the documents available in the 'Need Help?' section at the bottom of the webpage to familiarize yourself with our process.

As soon as we completely transfer your case into our new system, you will receive a notification containing your login instructions for CEAC. This notification may come by email or mail depending on the contact information within your visa petition. If you still need assistance with updating your case after your receive this letter/email, please contact NVC using the method of your choice listed on  https://nvc.state.gov/ask .

2. Hiện tại em sẽ sinh em bé vào tháng 10 này, em muốn hỏi khai sinh cho em bé, em để bé theo họ cha được không?

3. Bổ sung cho bé đi theo em có phức tạp lắm không?

4. Hiện em vẫn còn độc thân.

Xin cám ơn cả nhà đã giúp đỡ.


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
01/08/2018 5:57 pm  
Posted by: Pupu

Xin chào cả nhà, em có một số thắc mắc nhờ cả nhà giúp đỡ:

Case Number:
HCM2014641029

Principal Name:
QUYNH TRUC HOANG THAI

PD: 19/10/2011.

1. Hiện tại em thấy trong tháng 8 đã đến này đáo hạn visa nhưng em vẫn chưa thấy giấy báo gửi về để làm các thủ tục cần thiết, và em đã gửi email cho NVC để hỏi về case của em thì được NVC trả lời như sau:

Dear Sir/Madam:

Your case is in the transition of processing electronically through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov/iv . Your petition will process as part of our online Consular Electronic Application Center (CEAC) Processing, as soon as this step is complete.

Unfortunately, we cannot make additional updates at this time. We suggest that you begin reviewing NVC's online CEAC Processing guidelines on our website https://nvc.state.gov/ceac . We highly recommend you review the documents available in the 'Need Help?' section at the bottom of the webpage to familiarize yourself with our process.

As soon as we completely transfer your case into our new system, you will receive a notification containing your login instructions for CEAC. This notification may come by email or mail depending on the contact information within your visa petition. If you still need assistance with updating your case after your receive this letter/email, please contact NVC using the method of your choice listed on  https://nvc.state.gov/ask .

2. Hiện tại em sẽ sinh em bé vào tháng 10 này, em muốn hỏi khai sinh cho em bé, em để bé theo họ cha được không?

3. Bổ sung cho bé đi theo em có phức tạp lắm không?

4. Hiện em vẫn còn độc thân.

Xin cám ơn cả nhà đã giúp đỡ.

Chào Pupu,

Nội dung email trên NVC thông báo được dịch như sau:

Dear Sir/Madam:

Trường hợp của bạn đang trong quá trình chuyển đổi xử lý điện tử thông qua Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự của Bộ Ngoại giao (CEAC) tại https://ceac.state.gov/iv. Đơn yêu cầu của bạn sẽ được xử lý như một phần của Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự (CEAC) trực tuyến của chúng tôi, ngay sau khi bước này hoàn tất. Rất tiếc, chúng tôi không thể thực hiện các cập nhật bổ sung tại thời điểm này. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu xem lại hướng dẫn xử lý CEAC trực tuyến của NVC trên trang web của chúng tôi https://nvc.state.gov/ceac. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các tài liệu có sẵn trong phần 'Cần trợ giúp?' ở cuối trang web để tự làm quen với quy trình của chúng tôi. Ngay sau khi chúng tôi chuyển hoàn toàn trường hợp của bạn sang hệ thống mới của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một thông báo có chứa các hướng dẫn đăng nhập của bạn cho CEAC.

Thông báo này có thể đến bằng email hoặc thư tùy thuộc vào thông tin liên lạc trong đơn xin thị thực của bạn. Nếu bạn vẫn cần hỗ trợ cập nhật hồ sơ của mình sau khi nhận được thư/email này, vui lòng liên hệ với NVC bằng cách sử dụng phương thức bạn chọn được liệt kê trên https://nvc.state.gov/ask.

Ngoài ra trường hợp của bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/forum/huongdancanthiet/thuong-tru-nhan-bao-lanh-con-doc-than-tren-21-tuoi-f2b/


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
02/08/2018 4:47 pm  

Cám ơn kha han nhiều.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
21/08/2018 10:23 am  

@khahan: mình mới nhận được email từ NVC, bây giờ mình phải làm những gì, nhờ bạn tư vấn giúp, mình xin cám ơn.

Dear Quynh Hoang Thai,

Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center (NVC) received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General, and to schedule your interview appointment.

NVC is responsible for collecting any applicable fees, the Immigrant Visa Application, supporting civil documents, police certificate(s), Affidavits of Support, and financial documents prior to your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General. Do not mail documents to NVC, even if you received instructions to mail documents to NVC in the past.

You will need to log on to the Deparment of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at  https://ceac.state.gov  to pay fees, upload and submit documents, read messages from NVC, and check your case status. You can log into CEAC using the following unique NVC case number and Invoice Identification Number:

NVC Case Number: HCM2014641029
Invoice ID Number: BĐH đã xóa, không nên post thông tin này lên diễn đàn, sẽ không có lợi cho hồ sơ của bạn về sau này.

You should keep this information available in a safe place as you will need it every time you log onto CEAC. Please keep in mind that you must use CEAC to provide NVC with the fees and documents that are required prior to your immigrant visa interview. We do not accept these by mail.

To begin processing your immigrant visa application, please take the following steps:

 1. Pay the Immigrant Visa Application fee and Affidavit of Support fee through CEAC
 2. Submit your visa application form through CEAC
 3. Collect the required financial documents, police certificate(s), and civil documents
 4. Scan and upload all of these documents to your CEAC account

You can find detailed instructions and frequently asked questions at  https://nvc.state.gov/ceac . After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM.

If you need to contact NVC, please follow the instructions at  https://nvc.state.gov/ask . NVC may send questions, instructions, and status updates to your CEAC account. If we do this you will receive an email asking you to log into your CEAC account to review a message from NVC.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
21/08/2018 2:49 pm  
Posted by: Pupu

@khahan: mình mới nhận được email từ NVC, bây giờ mình phải làm những gì, nhờ bạn tư vấn giúp, mình xin cám ơn.

Dear Quynh Hoang Thai,

Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center (NVC) received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General, and to schedule your interview appointment.

NVC is responsible for collecting any applicable fees, the Immigrant Visa Application, supporting civil documents, police certificate(s), Affidavits of Support, and financial documents prior to your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General. Do not mail documents to NVC, even if you received instructions to mail documents to NVC in the past.

You will need to log on to the Deparment of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at  https://ceac.state.gov  to pay fees, upload and submit documents, read messages from NVC, and check your case status. You can log into CEAC using the following unique NVC case number and Invoice Identification Number:

NVC Case Number: HCM2014641029
Invoice ID Number: BĐH đã xóa, không nên post thông tin này lên diễn đàn, sẽ không có lợi cho hồ sơ của bạn về sau này.

You should keep this information available in a safe place as you will need it every time you log onto CEAC. Please keep in mind that you must use CEAC to provide NVC with the fees and documents that are required prior to your immigrant visa interview. We do not accept these by mail.

To begin processing your immigrant visa application, please take the following steps:

 1. Pay the Immigrant Visa Application fee and Affidavit of Support fee through CEAC
 2. Submit your visa application form through CEAC
 3. Collect the required financial documents, police certificate(s), and civil documents
 4. Scan and upload all of these documents to your CEAC account

You can find detailed instructions and frequently asked questions at  https://nvc.state.gov/ceac . After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VTNM.

If you need to contact NVC, please follow the instructions at  https://nvc.state.gov/ask . NVC may send questions, instructions, and status updates to your CEAC account. If we do this you will receive an email asking you to log into your CEAC account to review a message from NVC.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông Quỳnh Hoàng Thái,

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc di cư sang Hoa Kỳ. Trung tâm Thị thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao (NVC) đã nhận được đơn xin thị thực nhập cư được chấp thuận của bạn từ Dịch vụ Công dân và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Vai trò của NVC là đảm bảo bạn được chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin thị thực nhập cư của bạn tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và lên lịch hẹn phỏng vấn của bạn.

NVC có trách nhiệm thu bất kỳ khoản phí áp dụng nào, Đơn xin thị thực nhập cư, hỗ trợ tài liệu dân sự, giấy chứng nhận cảnh sát, Affidavits of Support và tài liệu tài chính trước khi phỏng vấn visa tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Không gửi tài liệu tới NVC, ngay cả khi bạn đã nhận được hướng dẫn gửi tài liệu qua thư tới NVC trong quá khứ.

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự của Nhà nước (CEAC) tại   https://ceac.state.gov   để thanh toán phí, tải lên và gửi tài liệu, đọc tin nhắn từ NVC và kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào CEAC bằng cách sử dụng số trường hợp NVC duy nhất sau đây và Mã số nhận dạng hóa đơn:

Số Trường hợp NVC: HCM2014641029
Số ID Hóa đơn: BĐH đã xóa.

Bạn nên giữ cho thông tin này có sẵn ở một nơi an toàn vì bạn sẽ cần nó mỗi khi bạn đăng nhập vào CEAC. Xin lưu ý rằng bạn  phải  sử dụng CEAC để cung cấp cho NVC các khoản phí và tài liệu cần thiết trước khi phỏng vấn xin thị thực nhập cư của bạn. Chúng tôi không chấp nhận chúng bằng thư.

Để bắt đầu xử lý đơn xin thị thực nhập cư của bạn, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Thanh toán lệ phí xin thị thực nhập cư và bản khai phí hỗ trợ thông qua CEAC
 2. Nộp đơn xin thị thực của bạn thông qua CEAC
 3. Thu thập các tài liệu tài chính, giấy chứng nhận của cảnh sát và các tài liệu dân sự được yêu cầu
 4. Quét và tải tất cả các tài liệu này lên tài khoản CEAC của bạn

 

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết và các câu hỏi thường gặp tại   https://nvc.state.gov/ceac  . Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, chúng tôi sẽ xem xét các biểu mẫu và tài liệu bạn gửi. Nếu một cái gì đó bị thiếu hoặc không chính xác, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để sửa chữa nó. Nếu không, chúng tôi sẽ lên lịch phỏng vấn xin visa của bạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán tại TP. HỒ CHÍ MINH, VTNM.

Nếu bạn cần liên hệ với NVC, vui lòng làm theo hướng dẫn tại   https://nvc.state.gov/ask  . NVC có thể gửi câu hỏi, hướng dẫn và cập nhật trạng thái cho tài khoản CEAC của bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản CEAC của bạn để xem lại một tin nhắn từ NVC.

Hồ sơ của bạn đã được mở, bạn cần đọc kỷ nội dung trên và theo đó mà thực hiện đúng theo hướng dẫn gửi NVC, để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
21/08/2018 3:08 pm  

@khahan: đầu tháng 10 này mình sanh em bé, vậy làm thế nào để bổ sung hồ sơ em bé theo mẹ định cư ở Mỹ?

Mình có thể chờ đến tháng 10 sinh xong và làm giấy khai sinh cho bé và giấy đồng ý cho bé đi của người cha rồi nộp cho NVC được không?

Giấy đồng ý cho bé đi của cha có cần dịch sang tiếng Anh không và công chứng ở đâu?

Cám ơn admin.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
21/08/2018 6:08 pm  
Posted by: Pupu

@khahan: đầu tháng 10 này mình sanh em bé, vậy làm thế nào để bổ sung hồ sơ em bé theo mẹ định cư ở Mỹ?

Mình có thể chờ đến tháng 10 sinh xong và làm giấy khai sinh cho bé và giấy đồng ý cho bé đi của người cha rồi nộp cho NVC được không?

Giấy đồng ý cho bé đi của cha có cần dịch sang tiếng Anh không và công chứng ở đâu?

Cám ơn admin.

 

Bạn muốn chờ khi sinh xong vào tháng 10 rồi bổ sung thêm tên bé, cũng như giấy đồng ý của cha cho con đi định cư cùng mẹ vẫn được nhưng sẽ kéo dài thời gian xem xét hoàn tất complete của hồ sơ bạn.

Giấy đồng ý này phải dịch thuật sang tiếng Anh và công chứng, có rất nhiều cơ sở bạn phải tự mình liên hệ để thực hiện.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
22/08/2018 7:56 am  

Cám ơn sự tư vấn của @khahan.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
20/09/2018 1:15 pm  

@kha han: mình có vài câu muốn hỏi bạn như sau:

1. Mình làm I864 và I864A có cần phải để tên em bé sắp sinh vào hay không? hay chỉ cần tên của người được bảo lãnh?

2. Mình phải nộp đơn online I864 - I864A rồi mới được đóng tiền đúng không?

3. Sau khi nộp I864 rồi mới được điền DS 260 đúng không ạ?

4. Hoàn tất các đơn nộp rồi mình gửi hồ sơ về cho NVC đúng không?

Rất mong sự hồi âm của bạn.

Thank you!


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
21/09/2018 1:49 am  
Posted by: Pupu

@khahan: mình có vài câu muốn hỏi bạn như sau:

1. Mình làm I-864 và I-864A có cần phải để tên em bé sắp sinh vào hay không? hay chỉ cần tên của người được bảo lãnh?

2. Mình phải nộp đơn online I864 - I864A rồi mới được đóng tiền đúng không?

3. Sau khi nộp I-864 rồi mới được điền DS -260 đúng không ạ?

4. Hoàn tất các đơn nộp rồi mình gửi hồ sơ về cho NVC đúng không?

Rất mong sự hồi âm của bạn.

Thank you!

1/. Khi sinh xong có giấy khai sinh thì mới bổ sung.

Câu 2 và 3 khi hồ sơ được mở NVC yêu cầu nộp những gì, thì bạn cứ theo đó mà thực hiện.

4/. Sau khi người bảo lãnh, cũng như người được bảo thực hiện đầy đủ các giấy tờ cần thiết, thì nộp cho NVC để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
16/03/2019 5:30 pm  

@khahan : hiện nay mình đã nhận được email mời phỏng vấn của NVC, hiện giờ mình không biết là in email mời phỏng vấn hay chờ thư mời của NVC ạ?


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
17/03/2019 2:31 am  
Posted by: Pupu

@khahan : hiện nay mình đã nhận được email mời phỏng vấn của NVC, hiện giờ mình không biết là in email mời phỏng vấn hay chờ thư mời của NVC ạ?

In thư mời phỏng vấn ra từ email để đi chích ngừa, và khám sức khỏe, vậy là được rồi.


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
26/04/2019 1:01 pm  

@kha han : cho em hỏi, em phải bổ túc hồ sơ, vậy sau khi bổ túc hồ sơ thì em có cần phải đặt lịch phỏng vấn lại không?


ReplyQuote
Pupu
 Pupu
(@pupu)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 16
26/04/2019 1:05 pm  

@kha han: em không hiểu tại sao tên bé con của em có trong thư mời phỏng vấn mà trên hệ thống lại không thấy tên, có thể hỏi lại NVC được không ạ?

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1103
26/04/2019 10:01 pm  
Posted by: Pupu

@kha han: cho em hỏi, em phải bổ túc hồ sơ, vậy sau khi bổ túc hồ sơ thì em có cần phải đặt lịch phỏng vấn lại không?

Bạn đã nhận được thư mời phỏng vấn rồi, thì cứ theo đó mà thực hiện đúng theo thời gian, không cần phải đặt lịch lại.

 

 

 

 


ReplyQuote
Page 1 / 2

Leave a reply


Share: