Đặt Lại Lịch Hẹn Th...
 
Notifications
Clear all

[Closed] Đặt Lại Lịch Hẹn Thị Thực Định Cư


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  

Tổng Quan

Hiện tại  trang này dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư đủ điều kiện đặt lại lịch hẹn thị thực định cư (không bao gm đương đơn xin th thc din K-1 và din Thường trú nhân xin tái nhp cnh SB-1) nếu họ đã lỡ cuộc hẹn ban đầu của mình. Nếu quý vị muốn đặt lại lịch hẹn thị thực diện K-1, vui lòng truy cập Th thc din Hôn phu/Hôn thê (K-1 & K-2). Nếu quý vị muốn đặt lại lịch hẹn thị thực diện Thường trú nhân xin tái nhập cảnh (SB-1), vui lòng truy cập Th thc cho Thường trú nhân xin tái nhp cnh (SB-1).

Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Vui lòng làm theo đúng các bước dưới đây:

Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web:  http://bit.ly/visa-account2 . Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, vui lòng chuyển đến Bước 2.

Bước 2  Đăng nhập vào tài khoản tại trang web:  http://bit.ly/us-login2 .

Bước 3  Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mi / Lên Lch hn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

 • Chọn mục“Th thc Đnh cư, rồi nhấn “Tiếp tc”.
 • Chọn mục“Đặt lại Lịch hẹn Thị thực Định cư, rồi nhấn “Tiếp tc”.
 • Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn“Tiếp tc”.
 • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
 • Nếu có các đương đơn khác (Traveling Applicants) được liệt kê trong Thư mời Phỏng vấn Packet 4 mà đương đơn nhận được từ Lãnh sự quán, đương đơn có thể thêm tên các đương đơn đó ở bước này, rồi nhấn“Tiếp tc”.
 • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn“Tiếp tc”.
 • Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn“Lên lịch hẹn. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn 221(g) mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
 • Nhấn vào“Xác nhận Cuộc hẹn và in Trang Xác nhận Lịch hẹn.

Lưu ý:

 • Khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấn, quý vị cần có Thư mời phỏng vấn cũ (Packet 4) trên đó thể hiện số hồ sơ và tên của tất cả các đương đơn đủ điều kiện được đi theo đương đơn chính. Nếu không có thư mời phỏng vấn cũ, quý vị có thể gửi câu hỏi tại địa chỉ:  https://vn.usembassy.gov/ivcontact  để yêu cầu một bản sao.
 • Nếu thư mời phỏng vấn cũ không có tên các đương đơn đi theo mà quý vị muốn thêm vào hồ sơ của quý vị, vui lòng gửi câu hỏi tại địa chỉ: https://vn.usembassy.gov/ivcontact .  Để bổ sung tên con, vui lòng đính kèm bản sao giấy khai sinh của con. Để bổ sung tên vợ hoặc chồng, vui lòng cung cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn của quý vị và bản sao giấy khai sinh của vợ hoặc chồng của quý vị.
 • Xin lưu ý nếu con của quý vị hiện tại không còn độc thân hoặc đã đủ 21 tuổi trở lên, con của quý vị sẽ không đủ điều kiện đi theo hồ sơ của quý vị. Trong trường hợp quý vị là đương đơn chính và muốn kiểm tra xem những người con sắp đủ 21 tuổi hoặc đã quá 21 tuổi của quý vị có đủ điều kiện áp dụng Đo lut Bo v Tình trng Con Đc thân Dưới 21 tui (CSPA), vui lòng gửi yêu cầu trước khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấ Những người con đã đủ 21 tuổi trở lên nhưng chưa nhận được thông báo chính thức từ văn phòng chúng tôi về việc có đủ điều kiện đi theo hồ sơ của đương đơn chính hay không, vui lòng không đặt lịch hẹn và không tiến hành khám sức khỏe.
 • Các trường hợp hồ sơ khác nhau nhưng có cùng người bảo lãnh (ví dụ hồ sơ diện IR-5, diện IR-1/IR-2, hoặc diện CR-1/CR-2) không nên đặt nhiều lịch hẹn phỏng vấn riêng. Vui lòng đặt một lịch hẹn duy nhất và thêm tên tất cả những đương đơn khác vào hồ sơ khi đặt lịch hẹn.

Nếu quý vị chưa từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web  http://www.ustraveldocs.com/ , thì sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý vị cần chọn mục “Hồ sơ mới/Đặt hẹn phỏng vấn” trên cột bên trái màn hình để đặt lại lịch hẹn.

Nếu quý vị đã từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web  http://www.ustraveldocs.com/ , và muốn đặt lại lịch hẹn lần nữa, thì quý vị cần đăng nhập vào tài khoản và chọn “Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư.” 

Vui lòng lưu ý rằng lịch hẹn sẽ đóng trong vòng 48 giờ. Nếu không thể đến buổi phỏng vấn đã đặt hẹn lại, vui lòng hủy hoặc đặt lại lịch hẹn trong vòng ít nhất ba ngày trước ngày hẹn. Nếu không, quý vị sẽ phải chờ qua ngày đặt hẹn lại mới có thể đặt thêm một lịch hẹn phỏng vấn mới.

Nguồn Lảnh sự quán Mỹ tại Việt Nam


Share: