Notifications
Clear all

[Closed] Tuyên bố của Tổng thống về việc đình chỉ nhập cư những người sẽ là gánh nặng tài chính cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ.


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1368
Topic starter  

Presidential Proclamation on the Suspension of Entry of Immigrants Who Will Financially Burden the United States Healthcare System.

(Tuyên bố của Tổng thống về việc đình chỉ nhập cư những người sẽ là gánh nặng tài chính cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ).

Nguồn: Xem tại đây

 


Share: