obama

WASHINGTON — Tổng Thống Obama đang ngăn cản, không để 80% người di dân bất hợp pháp bị trục xuất.

Báo Washington Times nói rằng sắc lệnh hành chánh của TT Obama về di trú đã che chở hơn 80% trong tổng số 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khỏi bị gặp nguy trục xuất. theo một bản nghiên cứu của một viện nghiên cứu hôm Thứ Tư.

Obama đã loan báo một chương trình ân xá tạm đối với các hồ sơ trục xuất với khoảng 5 triệu di dân bất hợp pháp. Nhưng Obama cũng chỉ thị cho các viên chức di trú đừng trục xuất người khác. Cho dù họ không đủ điều kiện hưởng ân xá chính thức, mà ân xá này sẽ cho giấy phép lao động và hưởng phúc lợi khác.

Chỉ thị đưa ra cho các viên chức di trú xem là “ưu tiên,” và yêu cầu các viên chức đừng có bắt hay trục xuất những người không đủ điều kiện hưởng ưu tiên.

Marc Rosenblum, tác giả bản nghiên cứu của viện MPI, nói rằng thực hiện các sắc lệnh caủ Obama, nghĩa là có 9.6 triệu di dân bất hợp pháp được an toàn.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: