spsdobama
Vào năm 2016 những trường hợp vi phạm luật lái xe tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực. Những trường hợp như không mang bằng lái xe, vượt đèn đỏ, lái xe không có bảo hiểm…
Một số thay đổi quan trọng về những vi phạm luật lái xe tại Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2016.

● Không mang bằng lái xe: $214

● Lái xe không có bảo hiểm, gây tai nạn: $796 và thu hồi bằng lái trong 4 năm.

● Vượt đèn đỏ: $533

● Vượt hai lằn vàng song đôi: $425

● Quẹo hay quẹo chữ U không đúng chỗ, hay giữa đường: $284

● Chạy quá tốc độ, từ 1 đến 15 miles: $224

● Chạy quá tốc độ từ 16 đến 25 miles: $338

● Lái xe quá chậm: $328.

● Không ngừng trọn vẹn tại bảng Stop: $284.

● Vượt xe buýt trong lúc xe buýt nháy đèn: $675

● Cầm trên tay và sử dụng điện thoại trong lúc lái xe (lần đầu): $160

● Đậu xe nơi dành cho xe buýt: $976

● Không mở đèn xe theo đúng luật: khi trời tối, hay mưa (trong 30 phút): $382

● Che kín cánh cửa xe mầu đen đậm: $178

● Không tuân theo luật mang dây đeo an toàn: $160

● Trẻ em không đeo dây an toàn, hay tuân theo đúng luật về dây đeo an toàn: $436

● Mang ống nghe che kín hai lỗ tai: $178

● Vi phạm tuyến đường dành cho xe chở nhiều người- car pool: $400

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: