Hai nhân viên quản trị dealer xe hơi của California đã bị một đơn kiện của công ty Subaru tố cáo họ và 10 người khác đã giả mạo thống kê của khách hàng của công ty này, để lấy tiền thưởng.

 Vào đầu tháng 2 công ty Subaru cho là các nhân viên của đại lý xe South Coast Subaru ở thành phố Costa Mesa, California, đã trao cho họ các địa chỉ e-mails giả của khách hàng, hậu quả là bảng thăm dò của Subaru được gửi cho nhân viên chứ không phải khách hàng.

Trong đơn, Subaru nêu tên ông Tommy Tuan Pham, Quản lý South Coast Auto Sales và South Coast Aura cùng với ông Gordon Min, Quản Lý South Coast Subaru vá 10 nhân viên khác, không nêu tên, là các bị cáo.

Cả Pham lẫn Min đều không sao nộp đơn tường trình trả lời cho đơn kiện này vào thời hạn cuối vào tuần trước, dù theo tài liệu của tòa án cho thấy, giới hạn sau cùng đã được nới rộng ra cho đến hôm thứ hai đầu tuần này.

Vì vậy, theo luật sư Mike Charapp, đại diện cho giới dealers xe hơi của công ty pháp lý Charapp & Weiss, cả hai người đều sẽ không sao trình bày chứng cứ trước một phiên tòa điều trần.

Trong đơn kiện cho hay có 224 mẫu thăm dò giả mạo đã được gửi về trong năm 2014, trong đó cho hay “độ hài lòng của khách hàng xe Subaru đã được đẩy lên cao và đưa đến hậu quả là những món tiền thưởng cho các dealers bán xe Subaru vì chuyện này đã bị chi ra không đúng với pháp luật”.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: