trump(3)
Hôm qua trong cuộc phỏng vấn với CNN ông tỉ phú ‘siêu sao gây giật gân’ đã trình bày khá lớp lang về các kế hoạch của ông đối với thành phần này với ký giả Dana Bash.
Ông cho hay nếu đắc cử Tổng Thống Mỹ, ông sẽ trục xuất toàn bộ các di dân lậu ra khỏi Hoa Kỳ, sau đó cho phép ‘tái nhập cư trở lại thành phần tốt’ và cho phép họ được sống hợp pháp, nhưng họ sẽ không trở thành công dân Mỹ.
Ông nói: “Cách làm hữu hiệu để chứng nhận tình trạng cư trú hợp pháp của họ là trục xuất hết, sau đó lọc lựa xem ai thật sự là người tốt thì cho tái nhập cư và cho phép sinh sống đàng hoàng”
Đối với hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay ở Hoa Kỳ, trước đây ông Trump từng gợi ra một hệ thống ‘hợp pháp hữu lý’, nhưng ông cũng không bằng lòng cấp quy chế công dân Mỹ cho người di dân được xem là ‘người tốt’ sau đó.
Các quan sát viên nhận thấy ông Trump đang dùng đòn chính trị khi nói: “Mấy tay làm chính trị làm sao tìm được di dân lậu, nhưng tôi thì tìm ra đấy và trục xuất hết, chuyện này cũng không khó nếu bạn biết cách làm, nhưng chính trị gia thì làm sao quản lý nổi chuyện như thế”
Có thể ông tỉ phú vẫn tiếp tục “nổ sảng”, nhưng làm sao ai biết được thực ra ông ăn nói rất khôn ngoan, vì bằng cớ là chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ Sơ Bộ đầu tiên của Cộng Hòa, ông vẫn là ứng cử viên sáng chói!

Hôm qua trong cuộc phỏng vấn với CNN ông tỉ phú ‘siêu sao gây giật gân’ đã trình bày khá lớp lang về các kế hoạch của ông đối với thành phần này với ký giả Dana Bash.
Ông cho hay nếu đắc cử Tổng Thống Mỹ, ông sẽ trục xuất toàn bộ các di dân lậu ra khỏi Hoa Kỳ, sau đó cho phép ‘tái nhập cư trở lại thành phần tốt’ và cho phép họ được sống hợp pháp, nhưng họ sẽ không trở thành công dân Mỹ.
Ông nói: “Cách làm hữu hiệu để chứng nhận tình trạng cư trú hợp pháp của họ là trục xuất hết, sau đó lọc lựa xem ai thật sự là người tốt thì cho tái nhập cư và cho phép sinh sống đàng hoàng”
Đối với hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay ở Hoa Kỳ, trước đây ông Trump từng gợi ra một hệ thống ‘hợp pháp hữu lý’, nhưng ông cũng không bằng lòng cấp quy chế công dân Mỹ cho người di dân được xem là ‘người tốt’ sau đó.
Các quan sát viên nhận thấy ông Trump đang dùng đòn chính trị khi nói: “Mấy tay làm chính trị làm sao tìm được di dân lậu, nhưng tôi thì tìm ra đấy và trục xuất hết, chuyện này cũng không khó nếu bạn biết cách làm, nhưng chính trị gia thì làm sao quản lý nổi chuyện như thế”
Có thể ông tỉ phú vẫn tiếp tục “nổ sảng”, nhưng làm sao ai biết được thực ra ông ăn nói rất khôn ngoan, vì bằng cớ là chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ Sơ Bộ đầu tiên của Cộng Hòa, ông vẫn là ứng cử viên sáng chói!
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: