[Closed] Nộp Đơn Xin Đổi Visa  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 113
06/10/2017 12:14 pm  

Sau khi được cấp I-20 bạn phải nộp đơn cho Sở di trú để xin chuyển đổi visa hiện tại của bạn sang visa du học F1. Thời gian chờ đợi để được cứu xét trung bình từ 3 - 5 tháng. Trong thời gian chờ đợi để được cứu xét hồ sơ xin chuyển đổi visa hiện tại qua visa du học, nếu visa hiện tại của bạn là visa du lịch, bạn không được phép nhập học cho đến khi có giấy chấp thuận của Sở di trú. Nếu bạn ở trong tình trạng của những visa khác, bạn có thể nhập học ngay lập tức hoặc bạn cũng có thể chờ đợi đến khi có giấy chấp thuận của Sở di trú rồi mới nhập học.

•    Phí đóng cho Sở Di Trú: $290
•    Phí An Ninh Mạng (Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Sinh Viên): $200


Share: