Hồ sơ F2a WAC1890035922  

  RSS

vuongho
(@vuongho)
New Member
Joined: 3 months ago
Posts: 3
12/08/2019 12:02 pm  

Cho em hỏi hồ sơ của em khi nào mới có thư phỏng vấn


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1075
12/08/2019 10:53 pm  
Posted by: vuongho

Cho em hỏi hồ sơ của em khi nào mới có thư phỏng vấn

Chào vuongho,

Đề nghị bạn đọc nội quy diễn đàn. Cách post bài và đặt câu hỏi, ở đây:

http://vietditru.org/diendan/thong-tin-chung-huong-dan-su-dung-dien-dan/huong-dan-cach-post-bai-va-dat-cau-hoi-o-form-moi/

P/s: Bạn vào diễn đàn nhờ tư vấn, hướng dẫn mà sao lại trống không như thế? Không một lời chào hỏi cẩn xem lại cách ứng xử, phép lịch sự xả giao tối thiểu của mình.


ReplyQuote
vuongho
(@vuongho)
New Member
Joined: 3 months ago
Posts: 3
16/08/2019 4:30 am  

xin chào diễn đàn!

lần đầu em gửi bài em không biết cho em xin lõi

 cho em hỏi hồ sơ của em bao lâu mới gọi đóng visa và phỏng vấn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1075
16/08/2019 8:17 am  
Posted by: vuongho

Xin chào diễn đàn!

Lần đầu em gửi bài em không biết cho em xin lỗi.

 Cho em hỏi hồ sơ của em bao lâu mới gọi đóng visa và phỏng vấn.

Bạn cần phải cung cấp thêm thông tin hồ sơ. Rồi sẽ được giúp.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp.


ReplyQuote
vuongho
(@vuongho)
New Member
Joined: 3 months ago
Posts: 3
16/08/2019 9:11 pm  

ngày ưu tiên là 10/30/2017

em có giấy approval nay hơn 5 tuần mà chưa có thấy kêu đóng visa.cho em hỏi đợi bao lâu nữa để em chuẩn bị.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1075
17/08/2019 11:44 pm  
Posted by: vuongho

Ngày ưu tiên là 30/10/2017

Em có giấy approval nay hơn 5 tuần mà chưa có thấy kêu đóng visa.cho em hỏi đợi bao lâu nữa để em chuẩn bị.

Hồ sơ của bạn đã được chấp thuận Approval Date, nhưng đã có số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp xong chưa? Cần thông tin cho rõ hơn, rồi sẽ được giúp.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: