Hồ sơ F2B-HCM2014691027*  

Page 2 / 2
  RSS

Cao buu giac
(@cao-buu-giac)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 11
05/12/2018 11:23 pm  

Đa tạ bạn Khahan đã chỉ dẫn.

Kính chúc bạn và ACE Vietditru nhiều sức khoẻ.


ReplyQuote
Cao buu giac
(@cao-buu-giac)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 11
06/12/2018 12:04 am  

Kính gởi bạn Khahan và ACE,

Tôi có một băn khoăn về việc bảo trợ tài chánh của tôi :

Hai vợ chồng tôi sống cùng một địa chỉ và khai thuế chung, khi tôi làm giấy bảo trợ tài chánh tôi chỉ khai chung một Form i-864 cho 2 vợ chồng, chứ không khai riêng form i-864 A cho vợ tôi.

Không biết có đúng không ?

Kính nhờ bạn Khahan và ACE giải đáp giúp.

Xin thành thật cảm ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 910
06/12/2018 11:20 pm  
Posted by: Cao buu giac

Kính gởi bạn khahan và ACE,

Tôi có một băn khoăn về việc bảo trợ tài chánh của tôi:

Hai vợ chồng tôi sống cùng một địa chỉ và khai thuế chung, khi tôi làm giấy bảo trợ tài chánh tôi chỉ khai chung một Form I-864 cho 2 vợ chồng, chứ không khai riêng form i-864 A cho vợ tôi.

Không biết có đúng không?

Kính nhờ bạn khahan và ACE giải đáp giúp.

Xin thành thật cảm ơn.

Form I-864: Người bảo lãnh phải điền mẫu này dù không có lợi tức hay lợi tức không đủ.


ReplyQuote
Cao buu giac
(@cao-buu-giac)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 11
07/12/2018 4:58 am  

Cảm ơn bạn Khahan rất nhiều đã chỉ dẫn.


ReplyQuote
Page 2 / 2

Leave a reply


Share: