Notifications
Clear all

[Closed] Hướng dẫn đường link để theo dõi hồ sơ với số Invoice ID Number


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1377
Topic starter  

Khi hồ sơ tới lượt được xem xét để mở NVC sẽ thông báo, và cấp số Invoice ID Number cho mỗi hồ sơ di trú.

Theo dõi kiểm tra hồ sơ ở trang sau:

Nguồn: Xem tại đây


Share: