Notifications
Clear all

[Closed] Giấy phép tái nhập cảnh Re-entry permit những nội dung quan trọng


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1381
Topic starter  

Giấy phép tái nhập cảnh Re-entry permit những nội dung quan trọng.

1/. Mục đích của Re-entry permit: Cũng như việc dùng Thẻ Xanh để về Việt Nam là nhằm giúp Thường trú nhân về giải quyết những chuyện liên quan đến gia đình như thăm thân nhân, lo mồ mả... nhưng không nhằm mục đích để đi làm việc, kinh doanh tại Việt Nam...

2/. Những thành phần sau đây, được nộp đơn xin Re-entry permit (Thẻ Travel):
- Thường trú nhân có Thẻ Xanh 10 năm.
- Thường trú nhân có điều kiện có Thẻ Xanh 2 năm.

3/. Để được nộp đơn xin Re-entry permit: Thường trú nhân bắt buộc phải đang ở Mỹ. Như vậy, nếu một khi Thường trú nhân đã về Việt Nam, thì không thể xin Re-entry permit được, mà muốn xin thì phải quay về Mỹ để nộp đơn.

4/. Những trường hợp cụ thể:
- Thường trú nhân về Việt Nam từ 1 năm trở lên bắt buộc phải xin Re-entry permit.
- Thường trú nhân nếu chỉ về Việt Nam dưới 6 tháng thì không cần phải xin Re-entry permit.
- Thường trú nhân nếu về Việt Nam từ 6 tháng đến dưới 1 năm, thì không bắt buộc phải xin Re-entry permit, nhưng sẽ gặp rắc rối khi nhập cảnh trở lại Mỹ. Tốt nhất là nên xin Re-entry permit.

5/. Thời hạn của Re-entry permit:
- Thông thường Re-entry permit có thời hạn 2 năm.
- Thường trú nhân có thể nộp đơn xin cấp Re-entry permit nhiều lần không giới hạn. Tuy nhiên, nếu Thường trú nhân đã ở Việt Nam từ 4 năm trở lên trong vòng 5 năm trở lại, thì thời hạn của re-entry permit được cấp chỉ là 1 năm, mặc dù trên Re-entry permit ghi thời hạn là 2 năm. Bà con lưu ý nội dung này để khỏi bị cấm nhập cảnh trở lại vào Mỹ.
- Thường trú nhân có Re-entry permit, và đã ở Việt Nam từ 1 năm trở lên, thì bị mất quyền được hưởng điều kiện cư trú liên tục tại Mỹ để được thi quốc tịch. Được hưởng quyền này, Thường trú nhân phải nộp đơn xin bảo lưu tình trạng cư trú để được thi quốc tịch.
- Thông thường, Re-entry permit cấp cho Thường trú nhân có Thẻ Xanh 2 năm, thì chỉ có thời hạn cho đến ngày hết hạn của Thẻ Xanh 2 năm, mặc dù thời hạn ghi trên Re-entry permit là 2 năm. Như vậy, nếu Thường trú nhân có Thẻ Xanh 2 năm đang nộp đơn xin Thẻ Xanh 10 năm, mà Thẻ Xanh 2 năm đã hết hạn, thì mặc dù thời hạn ghi trên Re-entry permit vẫn còn, nhưng Re-entry permit này cũng được xem là hết hạn, và không thể sử dụng để quay trở lại nước Mỹ.
- Re-entry permit không thể được xin gia hạn, mà phải làm mới lại mỗi lần.

6/. Những trường hợp Re-entry permit bị hủy:
- Thường trú nhân sử dụng sai mục đích của Re-entry permit đã cấp.
- Thường trú nhân sử dụng thông tin giả để xin cấp Re-entry permit.
- Những Thường trú nhân đã được cấp Re-entry permit, nhưng sau đó bị mất tình trạng Thường trú nhân (bị trục xuất, phạm tội, đơn xin cấp Thẻ Xanh 10 năm bị từ chối).

Nguồn: Xem tại đây


Share: